My Dream Now drivs av det sociala företaget Creador AB. 

Stockholm
Jennifer Ericsson/070 090 26 13
Regionansvarig Stockholm
Skolansvarig Thorildsplans gymnasium, Hässelbygårdsskolan, Husbygårdsskolan, Slättgårdsskolan

Sarah Andersson/073 074 66 62 
Programadministratör. Skolansvarig Bäckahagens skola och Fryshusets grundskola västra

Hamse Jebrir/073 935 51 83
Programadministratör. Skolansvarig Järvaskolan, Enbacksskolan

Abdigani Abdi/073 701 01 61
Skolansvarig Fittjaskolan och Kvarnhagsskolan

Ayass Fatouhiy
Skolansvarig Grindtorpsskolan

Milena Marjanovic
Administratör bokning elevaktiviteter

Simon Fromm
Administratör digital utveckling och bokning elevaktiviteter

Arzu Kazimova/076 222 12 32
Biträdande projektledare digital utveckling

Göteborg och Skåne
Isaac Haasén /076-085 04 04
Regionansvarig Göteborg och Skåne

Verksamhetsansvarig
Jonas Bygdeson /070-449 96 12
Grundare och VD Creador AB

Mejl till oss: fornamn.efternamn@mydreamnow.se

Vi skapar inspirerande samverkan skola – arbetsliv

Frivilliga från arbetsliv och högskola träffar högstadie- och gymnasieelever på skolor och på arbetsplatser. Dessa träffar och studiebesök ingår i de program vi erbjuder skolor:

Klasscoachprogram: Ett team på fyra frivilliga klasscoacher träffar en klass fyra gånger per läsår, två timmar per gång på skoltid. De har ett tydligt program med olika teman. Elever kommer ut på flera studiebesök under året.

Entreprenöriell PRAO: Elever väljer ett av flera teman som engagerar dem. De definierar frågor och utmaningar de kan hjälpa företag med. I studiebesök och intervjuer får de svar och tar fram förslag. Dokumentation och presentation avslutar.

Arbetsgivare som vill ta lokalt samhällsansvar erbjuder sina anställda att engagera sig. Kommuner och skolor som vill ge elever ökad motivation i skolan och bättre förutsättningar att själva ta sig till jobb är välkomna! Vi prioriterar skolor i områden med störst potential, där det idag är hög arbetslöshet.

Unga är arbetslösa trots att många arbetsgivare behöver rekrytera!

Både offentlig sektor och privata arbetsgivare i många branscher har ökande utmaningar med pensionsavgångar och kompetensförsörjning. 78% av Sveriges chefer har svårt att rekrytera, enligt undersökning.

Försämrade skolresultat i många områden, ökande klyftor mellan skolor. Många elever är inte motiverade i skolan, när de inte vet vad skolan ska leda till.

Mer än 40% av eleverna lämnar många grundskolor utan behörighet till gymnasiet. 26% av gymnasieeleverna i Sverige hoppar av innan examen.

Få vuxna förebilder med inspirerande jobb i många områden. Många föräldrar med hög utbildning och gedigen arbetslivserfarenhet får ändå inte kvalificerade jobb.

Bristande förståelse och kompetens hos många unga av att utanför skolan få erfarenheter och utveckla förmågor som krävs för att ta sig till jobb.

Creador AB

Creador AB är ett idéburet socialt företag med ett tydligt och primärt syfte att skapa största möjliga samhällsnytta i linje med vår vision. Vi säljer och levererar tjänster med tydligt värde för våra kunder. Vi strävar efter positivt finansiellt resultat för långsiktigt hållbar utveckling och större social nytta. Vinst ska i huvudsak stanna i bolaget för att utveckla verksamheten och nå det samhällsnyttiga målet.

För att nå våra mål behöver vi professionella medarbetare som kan få marknadsmässig ersättning för sitt arbete. Jonas Bygdeson brukar kallas social entreprenör, han är grundare av My Dream Now och anställd VD.

Creador AB ägs av Jonas Bygdeson med familj. 

Creador AB är politiskt, religiöst och ideologiskt obundet.

MY DREAM NOW PÅ SOCIALA MEDIER