Inspirerande samverkan skola – arbetsliv

Vi erbjuder flera olika program för högstadiet och gymnasiet som ger elever motivation att nå målen i skolan. Syftet är att inspirera eleverna att tro på sig själva, förstå sina möjligheter i arbetslivet, söka egna drömmar och vägar dit. Klasscoachprogrammet är vårt huvudprogram och det som fått störst spridning bland skolorna. Våra utvärderingar visar att väldigt många av elever tycker att det har varit viktig och inspirerande att träffa förebilder från arbetslivet. Vi prioriterar högstadie- och gymnasieskolor i områden där många unga saknar vuxna förebilder men där potentialen också är som allra störst.

Program 

Vi har olika program och möjligheter för ökad samverkan skola- arbetsliv

Klasscoachprogram

Detta är vårt huvudprogram där elever ges möjlighet att hitta vägar till jobb och drömmar. Vi utbildar frivilliga klasscoacher från arbetsliv och högskola som eleverna får träffa vid fyra tillfällen under ett läsår. Programmet är pedagogiskt uppbyggt med olika fokus; förstå betydelsen av en aktiv fritid, erfarenheter utanför skolan, förstå arbetsmarknaden, hur man söker jobb etc. Som stöd i den här processen använder vi vår egen metodik DreamMap som visat sig fungera mycket väl i skolan. Under läsåret får eleverna även göra ett eller flera studiebesök hos något av våra partnerföretag. Vi kan även erbjuda gästföreläsare som kommer ut till skolan berättar om något aktuellt ämne.

PRAO

My PRAO är ett program med inriktning mot entreprenöriellt lärande och ska ses som ett alternativ till traditionell PRAO. Medarbetare från My Dream Now och volontärer från arbetsliv och högskola kommer till skolan för att inspirera och ge eleverna inblick i olika yrken och arbetsplatser. Därefter bokas eleverna in på två olika studiebesök parallellt med ett antal andra aktiviteter och som avslutning får varje elev redovisa sina erfarenheter. 

Exempel på kombinerat program som enligt den nya lagstiftningen ger eleverna tio dagars prao i åk 8 och 9.

Åk 7: Klasscoachprogram med fyra klasscoachträffar i åk 7 och två studiebesök.

Åk 8: Två klasscoachträffar, två dagar bransch-prao och fem dagar traditionell prao.

Åk 9: Två klasscoachträffar och tre dagar en-dags prao.

Anpassat program

Utifrån skolans behov genomför vi inspirationsföreläsningar, studiebesök, arbetsmarknadskunskap, yrkesintervjuer och andra möten med arbetsliv och högskola. Från halvdagar till hel inspirationsvecka.

Skolor berättar Pratbubbla rgb

SparaSpara