Vad innebär ett partnerskap?

Arbetsgivare i många branscher har svårt att rekrytera. Samtidigt känner många unga sig inte välkomna till arbetslivet, de har varken i grundskolan eller på gymnasiet fått höra om olika inspirerande jobb.

I områden som Tensta, Rosengård och Angered, där det idag är hög arbetslöshet, saknar många unga vuxna kontakter och  positiva förebilder i arbetslivet. Det skapar en känsla av utanförskap som gör att man riskerar att istället fångas upp av destruktiva grupper. Många tappar motivation och släpper taget redan i grundskolan.

 

Genom våra program skapas möten där frivilliga från olika arbetsgivare ger elever positiva förebilder och kontakter i arbetslivet, motivation i skolan och förmåga att ta sig till jobb.

My Dream Now bidrar till bättre talangförsörjning och till social hållbarhet i samhället.
Vi skapar nya former för inspirerande samverkan skola-arbetsliv tillsammans med arbetsgivare.

 

 • Våra partners ger My Dream Now resurser att professionellt engagera frivilliga som vill inspirera elever.
  Tack vare långsiktiga samarbeten kan vi göra stor skillnad för många ungdomar. 

 

 • Vi stöder många skolor med värdefull samverkan med arbetslivet.
  Tack vare många partnerskap kan vi utbilda, koordinera och engagera frivilliga från många olika arbetsgivare.

 

 • Partnerföretag kan erbjuda anställda att engagera sig på ett par olika sätt, som exempelvis klasscoach, där ett team
  om 3-5 klasscoacher träffar en klass på skoltid, 4 gånger per läsår, 2 timmar per gång. I teamet har ni olika ålder,
  bakgrund och sysselsättning. Era anställda kan även vara studiebesöksvärdar. Studiebesöken sker i halvklass,
  ca 12-14 elever plus medföljande vuxen. Ett besök pågår i ca 1,5 –2 timmar.

 

 • Det är enkelt att engagera sig. Minimal administration för partnerföretag. Ni ger era medarbetare information från oss om möjligheter att engagera sig. Sedan sköter vi utbildning och koordinering av frivilliga klasscoacher.

 • Vi erbjuder partnerskap på olika nivåer; partner, premium partner och huvudpartner.​

​​

Nyfiken och vill höra mer om partnerskap? 

Film med tidigare elever och klasscoacher


Gör vi skillnad?

Lyssna på Sami Al Ghrawi, Nima Kafi och Abdulkarim Aljehanis upplevelse av My Dream Now.

Partnerskap – ett business case

Engagerade medarbetare

Anställda engagerar sig och blir stolta över arbetsgivare som tar socialt ansvar. Stärker värderingar, företagskultur och varumärke.

Kompetensförsörjning och Employer branding

Studenter på universitet och högskolor vill jobba på företag som tar aktivt samhällsansvar. Elever får inspiration och kunskap om er bransch och
ert företag.

Mångfald

Ökad förståelse internt för hur kompetens och kunder ser ut i Sverige idag. Mångfald bygger starka och kreativa organisationer.

Värdefullt nätverk

Ni får möjligheten att bygga relationer och träffa andra partnerföretag
och klasscoacher.

Utveckla personal

Medarbetare får utbildning och praktik i coachande förhållningssätt, möta människor från olika delar av samhället. Anställda som gör skillnad mår bra!

Affärsdrivet hållbarhetsarbete

Ett partnerskap ger er ett konkret och långsiktigt program för social hållbarhet.

Läs mer nedan om varför våra partnerföretag har valt att engagera sig.

Är du intresserad av ett partnerskap?

Våra partnerföretag berättar om samarbetet

Hotelldag på Scandic –
Premiumpartner till My Dream Now

Hotelldagen är ett koncept som My Dream Now utvecklat i samarbete med Scandic.

Se film från när Hässelbygårdsskolans årskurs 8 fick testa på olika yrken inom hotellbranschen
på Scandic Klara i Stockholm.