top of page

Integritetspolicy

hjärta-rosa-mörkrosa-linje-07.png

Din personliga integritet är viktig för oss på My Dream Now.

Vi tillhandahåller denna integritetspolicy för att informera om hur vi hanterar personuppgifter.

 

Vi informerar även om vad du själv kan påverka när det gäller hur dina uppgifter samlas och hur denna information används.

 

När du har kontakt med oss på My Dream Now samlar vi in, behandlar och lagrar dina personuppgifter i enlighet med gällande EU-förordningen GDPR, General Data Protection,  Regulation, EU 016/679 (”Dataskyddsförordningen”). Integritetspolicyn kommer att

uppdateras löpande för att följa gällande lagstiftning.


 

Personuppgifter
 

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt identifierar dig. När du ingår ett engagemang hos My Dream Now, t ex genom att anmäla dig som klasscoach, ta emot  studiebesök eller prao, teckna avtal som partner eller skola etc.Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå syftet med vår verksamhet.

Nedan följer en redogörelse av vilka personuppgifter
det kan handla om, till exempel:

 

 • Namn

 • Adress

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Utbildning/yrke

 • Arbetsplats

 • Ort

 • Bild

 • Skolans namn och adress

 • Företagets/arbetsgivarens namn och adress

 • IP-adress

   

Känslig information

Vår generella önskan är att du inte skickar eller lämnar ut några känsliga personuppgifter till oss som t ex information om politiska åsikter, religion eller trosuppfattning, hälsotillstånd eller fackförenings-medlemskap när du inleder ett engagemang med oss.

Vi sparar inte känsliga uppgifter utan raderar dem.

www.mydreamnow.se

Syfte och ändamål med användningen av personuppgifter

My Dream Now använder endast dina personuppgifter för att uppnå syftet med vår verksamhet. Vi behandlar bara de personuppgifter som du har delat med oss eller lämnat ditt samtycke till.

 

Dina personuppgifter används för bland annat följande ändamål:

 • Boka klasscoachträffar informera skolor och andra klasscoacher om din medverkan

 • Informera skolor om vem som tar emot studiebesök eller prao

 • Inlägg med bild på sociala medier, efter att du har gett ditt medgivande

 • Ge dig relevant information och förfrågningar om olika engagemang

 • Utveckla vår verksamhet genom frivilliga enkätundersökningar

   

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av My Dream Now och My Dream Nows

personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kommer också att delas med andra som vi samarbetar med. Det kan t.ex. handla om att lämna ut dina kontaktuppgifter till skolor, våra samarbetspartners och klasscoacher för att uppnå en god kommunikation men också fullgöra

våra kontraktuella åtaganden och utveckla vår verksamhet.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra eller använda de på annat sätt än enligt vår gällande integritetspolicy.

Tillgång till dina personuppgifter/begäran om att ta bort dina personuppgifter. Vi behandlar inga personuppgifter om dig såvida du inte själv anger dem eller får information om att behandling av personuppgifter krävs.

 

Om du vill begära att få tillgång till de uppgifter

som vi har om dig eller om du har frågor om My Dream Nows datasekretess är du välkommen att maila jonas.bygdeson@mydreamnow.se.

 

Vi tillhandahåller en läsbar kopia av de personuppgifter vi har rörande dig inom en månad.  Du har rätt att ifrågasätta de uppgifter vi innehar om dig, och där så är tillämpligt kan du få uppgifterna: Raderade, korrigerade, ändrade eller kompletterade.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

My Dream Now sparar dina uppgifter under den tid som är nödvändig för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Webbplats

Den här webbplatsen regleras i enlighet med svensk lagstiftning. Svenska allmänna domstolar har exklusiv domsrätt rörande eventuella tvister som uppstår på grund av ditt bruk av webbplatsen. När du visar den här webbplatsen kan det hända att vi lagrar viss information på

din dator i form av en ”cookie”.

 

Cookies används av många webbplatser för att besökarna ska www.mydreamnow.se få tillgång till vissa funktioner. Den information som lagras i cookien kan också användas för att kartlägga en användares beteende på webbplatsen.

Om inget annat anges, använder My Dream Now aldrig cookies för att samla in personuppgifter. Vi använder cookies av följande anledning: För att spara dina preferenser i syfte att kunna personifiera ditt besök på vår webbplats.

 

På denna webbplats används följande typer av cookies:

1) Sessionscookies. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte. Sessionscookien används för att behålla information som relaterar till ditt besök på

webbplatsen, t ex när ett formulär fylls i över flera sidor.

2) Webbanalyscookies. Webbanalyscookies används för att hjälpa oss att sammanställa anonym statistik så att vi kan hantera och förbättra våra webbplatser. Exempel på information som kan samlas in är det sätt på vilket du kom till webbplatsen samt det sätt på vilket du navigerar på webbplatsen. Webbanalyscookies är beständiga vilket betyder att de inte raderas när du stänger din webbläsare. Istället sparas en sådan cookie under en period om två år om du inte under samma period besöker webbplatsen igen. I sådant fall förnyas cookien

och en ny tvåårsperiod inleds.

 

Du kan fortfarande använda merparten av denna webbplats om du väljer att inte acceptera cookies. Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt blockerar lagring av cookies.

I vissa fall kan blockering av cookies leda till att vissa webbplatser fungerar sämre, eller inte alls, beroende på vilka inställningar du valt för din webbläsare.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies lätt raderas, detta betyder dock att dina inställningar inte kommer att behållas.

För mer information, gå till www.aboutcookies.org.

Denna länk tar dig till en annan webbplats som öppnas i ett nytt fönster. My Dream Now är inte ansvarig för innehållet på webbplatsen www.aboutcookies.org.

Hyperlänkar

För din bekvämlighet och nytta kan My Dream Nows webbplats tillhandahålla länkar till webbplatser tillhöriga tredje part. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna My Dream Nows webbplats. My Dream Now kontrollerar inte dessa webbplatser eller deras sekretessprinciper, som kan vara annorlunda än My Dream Nows.

 

Vi har inget inflytande på webbplatser tillhöriga tredje part. My Dream Nows sekretessprinciper omfattar inte personuppgifter du själv väljer att överlämna till icke relaterad tredje part. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn hos respektive företag innan du överlämnar någon information om dig själv.

www.mydreamnow.se 

My Dream Now appen


Din personliga integritet är viktig för oss på My Dream Now.

Vi tillhandahåller denna integritetspolicy för att informera om hur vi hanterar personuppgifter. Vi informerar även om vad du själv kan påverka när det gäller hur dina uppgifter samlas och hur denna information används.


När du registrerar dig som användare med de uppgifter du lämnar på din profil i My Dream Nows app godkänner du att vi behandlar och lagrar dina personuppgifter i enlighet med gällande EU-förordningen GDPR, General Data Protection, Regulation, EU 016/679 (”Dataskyddsförordningen”). Integritetspolicyn kommer att uppdateras löpande för att följa gällande lagstiftning.


Personuppgifter
Personuppgifter är all information som du lämnar ifrån dig i appen och direkt eller indirekt identifierar dig. De är nödvändiga för att vi ska kunna uppnå syftet med appen och vår verksamhet. 


Nedan följer en redogörelse av vilka personuppgifter det kan

handla om, till exempel:


• E-postadress – obligatoriskt för alla
• Personnummer – obligatoriskt om du registrerar dig för att vara kontaktbar i appen


Uppgifter du själv registrerar, i den omfattning du själv önskar

• För och efternamn
• Profilbild
• SysselsättningUtbildning/yrke
• Skola
• Arbetsgivarens namn
• Tidigare skolor och arbetsgivare
• Arbetsplats
• Besöksadress på din arbetsplats
• Text om mig
• Kontakter du accepterar
• Meddelanden mellan dig och kontakter

Syfte och ändamål med användningen av personuppgifter


My Dream Now använder endast dina personuppgifter för att uppnå syftet med vår verksamhet. Vi behandlar bara de personuppgifter som du har delat med oss eller lämnat ditt samtycke till.
 

Dessa har tillgång till dina uppgifter


Dina personuppgifter används av Creador AB, som driver My Dream Now och My Dream Nows personuppgifts biträden, t ex vår partner för utveckling av appen. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra eller använda de på annat sätt än enligt vår gällande integritetspolicy.

 

Tillgång till dina personuppgifter/begäran om att ta bort dina
personuppgifter.

 

Vi behandlar inga personuppgifter om dig såvida du inte själv anger dem eller får information om att behandling av personuppgifter krävs.

 

Om du vill begära att få tillgång till de uppgifter som vi har om dig eller om du har frågor om My Dream Nows datasekretess är du välkommen att maila kontakt@mydreamnow.se.


Vi tillhandahåller en läsbar kopia av de personuppgifter vi har rörande dig inom en månad. Du har rätt att ifrågasätta de uppgifter vi innehar om dig, och där så är tillämpligt kan du få uppgifterna: Raderade, korrigerade, ändrade eller kompletterade. My Dream Now sparar dina uppgifter under den tid som är nödvändig för att uppnå de
ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Kontakta oss

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy kan du kontakta
jonas.bygdeson@mydreamnow.se

bottom of page