Om oss

Vad säger resultaten?

Utfall – genomförd verksamhet samverkan skola - arbetsliv.

 

• Samarbete med 18 skolor – 80 klasser
 

• Träffat totalt 1793 elever
 

• Engagerat 267 frivilliga klasscoacher som genomfört

179 klasscoachträffar
 

• 126 arbetsgivare har tagit emot elever på 141 studiebesök

och 8 branschdagar
 

• 39 övriga aktiviteter på skola och 22 övriga aktiviteter

på arbetsplats​
 

• Vi engagerade 36 betalande partners

Resultat – enligt My Dream Nows enkätundersökning
med elever i klasscoachprogrammet

 

• 61 % av eleverna upplever sig vara mer/mycket mer positiva

till framtiden och jobb
 

• 75 % av eleverna har sökt eller fått jobb
(årskurs 8, 9 samt gymnasiet)

 

• 37 % av eleverna som svarat på enkäten uppger att de har

blivit mer motiverade i skolan
 

• 46 % av eleverna som uppger att de inte var motiverade tidigare, har svarat att de nu har blivit mer motiverade

 

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Skolsamverkan svar på en växande samhällsutmaning

Vår partner Skanska har låtit Payoff professionellt och

oberoende utvärdera samarbetet.

Deras slutsats:
”Skanskas skolsatsning gör skillnad på riktigt. Enskilda elever kan mycket väl få en avgörande inspiration och motivation till utbildningsvägar och yrkesval genom att möta representanter från arbetslivet. Dessa resultat är tillräckliga för att bedöma satsningarna som både socialt och samhällsekonomiskt lyckosamma. Genom att bara ’rädda’ fyra elever så kommer återbetalningen för Skanskas alla fyra projekt tillsammans betalas sig på under ett års tid.”

 

Payoff räknar med att varje individ som skaffar heltidsarbete utan subventioner ger ett samhällsekonomiskt värde av 500 000 kr per år. Även om man inte kan säga säkert hur många elever som får jobb i framtiden tack vare skolsamverkan, så räcker det med att fyra av berörda elever klarar studierna och kommer i arbete ett år tidigare än annars varit fallet. Då är hela satsningen lönsam.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Vad säger tidigare elever om deras

upplevelse av My Dream Now?

Lyssna på Sami Al Ghrawi, Nima Kafi och Abdulkarim Aljehani

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grå Circle

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER