Om oss

Vad säger resultaten?

Samverkan skola - arbetsliv.
Statistik från läsåret 2019/2020.

 

+ Samarbete med 18 skolor och 89 klasser i Stockholm,

Botkyrka, Göteborg, Malmö och Helsingborg.
 

+ Träffade 2087 elever.
 

+ Engagerade och utbildade 255 frivilliga klasscoacher

som genomförde 143 klasscoachträffar. (varav 11 digitalt)
 

+ 77 arbetsplatser har tagit emot elever på
   85 studiebesök (varav 22 digitalt) och 4 branschdagar.
 

+ 49 övriga aktiviteter på skolor.
 

+ Vi engagerade 44 betalande partners.

Totalt var det även 52 fysiska klasscoachträffar och 58

studiebesök som tyvärr ställdes in i starten på grund av Covid-19.

Skolsamverkan svar på en växande samhällsutmaning

Vår partner Skanska har låtit Payoff professionellt och

oberoende utvärdera samarbetet.

Deras slutsats:
”Skanskas skolsatsning gör skillnad på riktigt. Enskilda elever kan mycket väl få en avgörande inspiration och motivation till utbildningsvägar och yrkesval genom att möta representanter från arbetslivet. Dessa resultat är tillräckliga för att bedöma satsningarna som både socialt och samhällsekonomiskt lyckosamma. Genom att bara ’rädda’ fyra elever så kommer återbetalningen för Skanskas alla fyra projekt tillsammans betalas sig på under ett års tid.”

 

Payoff räknar med att varje individ som skaffar heltidsarbete utan subventioner ger ett samhällsekonomiskt värde av 500 000 kr per år. Även om man inte kan säga säkert hur många elever som får jobb i framtiden tack vare skolsamverkan, så räcker det med att fyra av berörda elever klarar studierna och kommer i arbete ett år tidigare än annars varit fallet. Då är hela satsningen lönsam.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Vad säger tidigare elever om deras

upplevelse av My Dream Now?

Lyssna på Sami Al Ghrawi, Nima Kafi och Abdulkarim Aljehani

MyDreamNow.png