top of page

19 jan 2019, Skanska rapport visar att skolsamverkan kan göra verklig skillnad


Skolsamverkan svar på en växande samhällsutmaning

Närmare 500 elever har fått inspiration, förebilder och kunskap från Skanskamedarbetare i skolsamverkansprojekt runt om i Sverige. Men ger satsningarna effekt? Svaret är lovande. Om minst fyra av elevernas framtid påverkas ger insatserna stora vinster till samhället.

De senaste åren har antalet sökande hos Arbetsförmedlingen utan komplett gymnasieutbildning ökat markant, samtidigt som skolor har svårt att ge eleverna konkret kunskap om arbetsliv och företagande. Den samhällsutmaningen har Skanska beslutat sig för att anta.


- Vi vill använda våra byggprojekt som en motor för positiv utveckling av både områden och människors livsvillkor. Att stötta unga på vägen till utbildning och jobb är en viktig del. Vi kan öppna dörrar till nätverk, utbildningar och en inkluderande arbetsmarknad. Därför har flera av våra byggprojekt tagit initiativ till samverkan med skolor i närområdet, säger Dagmar Gormsen som är utvecklingsledare för social hållbarhet på Skanska.


Efterlängtad kontakt

Hon syftar på projekten Citadellstaden, ESS i Lund, Kvibergs Ängar i Göteborg och Spårväg City i Stockholm. Under flera år har de givit skolelever studiebesök, prova-på-erfarenheter, vuxna förebilder, verklighetsbaserade skoluppgifter, inspirationsföreläsningar med mera. Satsningarna ser olika ut eftersom byggprojekten spänner över en stor bredd: från traditionella bostadskvarter till en forskningsanläggning i världsklass.


- Många skolor har svårt att uppnå skollagens krav på att ge elever kunskap om arbetsliv och företagande, man saknar kontakten med näringslivet och olika yrken. Att ta med ungdomarna till våra byggen är ett sätt att göra undervisningen konkret. En förändring i närområdet som eleverna kan se med blotta ögonen. Dessutom ingår många kompetenser i projekten som kan komma med till skolan som exemplevis yrkesarbetare, ingenjörer, marknad och försäljning.


För att se om insatserna kan göra verklig skillnad för eleverna anlitade Skanska det oberoende företaget Payoff som utvärderar samhällsekonomiska effekter av sociala projekt. I en rapport har de beräknat hur stora samhällsvinster som kan alstras jämfört med vad insatsen har kostat Skanska.


Gör skillnad på riktigt

Enligt rapporten kan skolsamverkan på kort sikt bidra till att elever trivs, motiveras och klarar skolgången utan resurskrävande stöd. På längre sikt skapas samhällsvärde genom att ungdomar med relevant utbildning lättare får arbete, betalar skatt, försörjer sig själva och sin familj samtidigt som de bidrar till produktion av varor och tjänster. Stöd till barn och unga kan därför ge mångfalt tillbaka till samhället under lång tid.


I kronor och öre beräknar Payoff att varje individ som skaffar heltidsarbete utan subventioner ger ett samhällsekonomiskt värde motsvarande 500 000 kr per år (komplett beräkning se rapporten) Skanskas totalkostnad för de fyra insatserna beräknas till 1 770 000 kronor.


Även om man inte kan säga säkert hur många elever som får jobb i framtiden tack vare skolsamverkan, så räcker det med att fyra av 490 berörda elever klarar studierna och kommer i arbete ett år tidigare än annars varit fallet. Då är hela satsningen lönsam.


Payoff skriver i sin slutsats att ”Skanskas skolsatsning gör skillnad på riktigt. Enskilda elever kan mycket väl få en avgörande inspiration och motivation till utbildningsvägar och yrkesval genom att möta representanter från arbetslivet. Dessa resultat är tillräckliga för att bedöma satsningarna som både socialt och samhällsekonomiskt lyckosamma. Genom att bara ’rädda’ fyra elever så kommer återbetalningen för Skanskas alla fyra projekt tillsammans betalas sig på under ett års tid.”


”Fantastiskt roligt”

Dagmar Gormsen tycker att rapporten är positiv läsning.

- Resultaten var väldigt tydliga även om det är svårt att mäta effekten av så tidiga insatser, flera år innan ungdomarna ska komma in i arbetslivet. Men vi har också fått kommentarer från ungdomar, skolpersonal och våra egna medarbetare som visar att samverkan gör nytta många plan. Det är fantastiskt roligt att så många tycker att de har lärt sig något nytt, fått inblick i vuxenvärlden och inspiration till olika yrken.


Faktorer för framgång

Rapporten pekar också ut framgångsfaktorer som ger hög sannolikhet att lyckas - värdefull kunskap som kan föras vidare till framtida samverkansinsatser (se faktaruta). Skanska utvecklar nu en arbetsmodell som ska hjälpa fler projekt att axla ett ansvar för skolelever. Men Dagmar Gormsen ser redan nu frukten av de frön som såtts.


- Flera av våra projekt har startat liknande samarbeten, så det är glädjande nog på gång. Dessutom vill vi uppmuntra andra företag och organisationer att ta klivet in i skolan. Även om vi inte har facit på lång sikt så tycker jag definitivt att det är värt arbetet.


https://www.skanska.se/om-skanska/press/nyheter/skolsamverkan-svar-pa-en-vaxande-samhallsutmaning/


Läs Skanskas sammanfattning av rapporten här: https://www.skanska.se/491223/siteassets/om-skanska/press/nyheter/skolsamverkan-svar-pa-en-vaxande-samhallsutmaning/kortrapport-skolsamverkan.pdf


Läs Payoffs fullständiga rapport här: https://www.skanska.se/491223/siteassets/om-skanska/press/nyheter/skolsamverkan-svar-pa-en-vaxande-samhallsutmaning/skanska-skolsamverkan.pdf

Kommentare


bottom of page