top of page

DLL och My Dream Now har ett långsiktigt partnerskap för ett mer hållbart samhälle.

Sedan 2012 har My Dream Now haft ett långt och starkt partnerskap tillsammans med DLL. Tack vare engagerade medarbetare och insatser för social hållbarhet har My Dream Now och DLL tillsammans inspirerat ungdomar att hitta egna vägar till jobb och drömmar.

“Jag tycker att My Dream Now har en väldigt viktig och värdefull roll i samhället.” - Sara Kroné Karlsson, Marketing Specialist Nordics.


Hur upplever du rollen som klasscoach?

- Som klasscoach känns det meningsfullt

att inspirera och dela egna jobb- och studieerfarenheter med eleverna. Att hjälpa eleverna att förstå deras egna möjligheter i livet och motivera dem med hjälp av olika teman och verktyg under klasscoachträffarna. En annan del som jag själv uppskattat är det sociala nät-verkandet med andra klasscoacher i ditt team. Som DLL anställd är jag stolt över att företaget uppmuntrar till denna typ av social påverkan. - Sara Kroné Karlsson, DLL, Marketing Specialist Nordics.

Varför har du valt att engagera dig som klasscoach?

- Jag engagerar mig tillsammans med My Dream Now för att på något sätt kunna ge tillbaka. Alla som växer upp i Stockholm idag har inte samma möjligheter, och om jag kan bidra till att minska segregation-en, skulle jag vara mer än nöjd. Jag gillar klasscoachträffarna med eleverna. Då får man möjligheten att följa samma klass under tre år och lära känna dem mer än om du bara träffar dem en gång. - Petra Nyström, Manager IT & Business Development.
Hur ser du på framtiden för unga, med utbildning och risken för utanförskap?


- Vi tror generellt, att det är väldigt viktigt att stötta och hjälpa unga människor som kanske inte har vuxna förebilder i sin närhet. Dessutom i dagens situation med pandemin och stängda skolor, så har vårt jobb blivit ännu mer värdefullt. En annan svårighet är att de flesta skolor idag förlitar sig på elevens egen kapacitet att hänga med i tempot och motivera sig, i kombination med en begränsad tillgång till lärare.


Hur jobbar ni med social hållbarhet?

- Vi vet att närvaro i skolan, engagemang och godkända betyg för att kunna fortsätta på gymnasiet, är otroligt viktigt för att inte hamna i utanförskap. I segregerade områden där My Dream Now jobbar, ser vi tydligt att familjer med begränsade resurser för att kunna säkerställa en säker och kvalitativ utbildning för sitt barn knappt existerar. Vårt engage-mang tillsammans med My Dream Now går i linje med våra värderingar och vi är stolta att få vara en del av deras insatser.

- Victoria Geiborg, ansvarig för CSR, Nordic Region.


DLL är en global finansieringspartner som gör det möjligt för företag att lättare få tillgång till den utrustning, teknik och programvara de behöver för att växa. DLL tror på genuina samarbeten med kunder och partners. Den typen av samarbeten som bygger på ömsesidigt förtroende och inte bara på siffror.


My Dream Now arbetar för att hjälpa unga att hitta sin egen väg till drömmar och jobb. Att vara partner är inte bara ett ensidigt utbyte utan partnerskapet främjar även företaget och dess medarbetare.

Varmt tack DLL för er investering i social hållbarhet tillsammans med My Dream Now. Ett samarbete som inspirerar unga att hitta egna vägar till jobb och drömmar! Är du intresserad och vill veta mer om partnerskap? Maila oss här!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andra nyheter som kan intressera dig:

Partnercase. Varför har Stockholm Exergi valt ett partnerskap med My Dream Now?

Verksamhetsrapport för läsår 2019/2020. I rapporten redogör vi för verksamhetsåret och visar hur vår verksamhet har effekt och gör skillnad för unga. Läs rapporten här

Comments


bottom of page