top of page

Fujitsu och My Dream Now har ett långsiktigt partnerskap för att skapa ett hållbart samhälle.

Sedan 2015 har My Dream Now haft ett starkt partnerskap tillsammans med Fujitsu. Tack vare engagerade medarbetare och insatser för social hållbarhet har My Dream Now och Fujitsu tillsammans inspirerat elever till att hitta egna vägar till jobb och drömmar.


"Jag ser hur alla de hos oss som bidragit som klasscoach eller deltagit vid studiebesök på vårt kontor är fyllda av energi. Vi ser också hur ungdomarna får upp ögonen för nya möjligheter; förhoppningsvis sår det frön till deras framtida karriärval!" Viktoria Granqvist, Vd Fujitsu Sverige.


Hur upplever du rollen som klasscoach och är den som du hade föreställt dig?


Jätterolig och spännande! Det är energigivande att träffa vår framtid och lyssna till deras drömmar och tankar.

Den är nog som jag föreställt mig då jag har tidigare erfarenhet av att träffa elever i andra sammanhang men vi har fått den äran att träffa en förberedelseklass för nyanlända som jag tycker ha varit extra inspirerande och roligt. Så många nationaliteter, språk och kulturer i samma rum men med liknande tankar om framtiden.


Varför har du valt att engagera dig som klasscoach?


För att vi inom avdelningen Cybersecurity saknar mycket kompetens och kommer att fortsätta göra så inom överskådlig framtid. Dessutom tycker jag om att prata med ungdomar generellt och om jag kan inspirera en enda person att komma närmare sina mål så är det en stor lycka för mig personligen.


- Malin Meander Utterström, Senior Business Developer Security
Hur upplever du rollen som kontaktperson för samarbetet med My Dream Now?


My Dream Now gör det så lätt att vara kontaktperson – det är ett rent nöje! De har verkligen satt sig väl in i rollen att vara partner och förbereder allt! Dessutom är de väldigt trevliga.


Vad betyder samarbetet för er ur ett HR-perspektiv?


På Fujitsu vill vi verkligen bidra till en hållbar värld genom att bygga förtroende i samhället. Genom att samarbeta med My Dream Now ger vi våra kollegor möjligheten att inspirera och inspireras av ungdomar. Dialogerna som tar plats i klassrummen och på vårt kontor i denna fantastiska mångfald ger oss perspektivbredd som hjälper oss att innovera tillsammans.


- Margareta Thorson, HR Business PartnerNi har varit partner till My Dream Now i 7 år, varför väljer ni att fortsätta samarbetet och vad har samarbetet gett er som företag?

Det har varit otroligt värdefullt, det är ett ömsesidigt utbyte. Våra medarbetare får möjlighet att bidra till samhället på ett sätt som utvecklar dem själva. Jag ser hur alla de hos oss som bidragit som klasscoach eller deltagit vid studiebesök på vårt kontor är fyllda av energi. Vi ser också hur ungdomarna får upp ögonen för nya möjligheter; förhoppningsvis sår det frön till deras framtida karriärval!Hur ser du på framtiden för unga, med utbildning och risken för utanförskap?


Det finns många utmaningar, men i grund och botten är Sverige ett av de länder där ungdomar har störst möjlighet att till exempel studera vidare och förverkliga sina drömmar. Men vi måste jobba hårt med de här frågorna, inte minst genom att mötas över kulturella

och geografiska gränser mer än vad vi gör idag. Det är ett av skälen till att My Dream Now behövs, i arbetet med att överbrygga klyftor mellan olika samhällsgrupper och att visa ungdomar på den mångfald av möjligheter som Sverige kan erbjuda.


- Viktoria Granqvist, Vd Fujitsu Sverige


Fujitsu använder möjligheterna med IT, innovation och digitalisering för att utveckla verksamheter och bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle.

Fujitsu är ett världsledande, japanskt informations- och kommunikationsföretag som erbjuder produkter, lösningar och tjänster som hjälper företag och organisationer att bli effektivare. Fujitsu har ungefär 132 000 medarbetare som bistår kunder i fler än 100 länder och huvudkontoret finns i Tokyo, Japan. Svenska Fujitsu har cirka 650 medarbetare och verksamhet över hela landet. De är en partner för organisationer som vill utnyttja ny teknologi för att bli effektivare och öka innovationskraften.


My Dream Now arbetar för att hjälpa elever att hitta sin egen väg till drömmar och jobb. Att vara partner är inte bara ett ensidigt utbyte utan partnerskapet främjar även företaget och dess medarbetare.


Största tack till Fujitsu för er investering i social hållbarhet tillsammans med My Dream Now. Ett samarbete som inspirerar elever till att skapa drömmar som förändrar!


Är du intresserad och vill veta mer om partnerskap? Maila oss här!Comments


bottom of page