top of page

Intervjuserie: Lisa Bragée och Lydia Skarrie, Länsförsäkringar Göteborg och BohuslänI våra intervjuserier kan du följa medarbetare på våra partnerföretag som berättar om upplevelsen av att vara klasscoach, betydelsen av positiva förebilder och att få engagera sig via sin arbetsgivare men också vägen till olika yrkesroller. Lär känna våra klasscoacher och var en del resan!


Lisa Bragée arbetar som Hållbarhetsansvarig och är nyutbildad klasscoach hos My Dream Now. Här delar Lisa med sig av hennes tankar kring hennes nya roll som klasscoach.


”Alla barn och unga har rätt till trygghet. En viktig förutsättning för trygghet är innanförskap, det vill säga möjligheten att vara delaktig i samhället och få sina rättigheter tillgodosedda.”


Du gick en utbildning på 3 timmar inför rollen som klasscoach. Vad hade du för känsla i kroppen när utbildningen var klar?

Härlig! Jag ser fram emot att träffa nyfikna elever som vill veta mer om vilka valmöjligheter det finns inom arbetslivet. Vi på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän tycker att My Dream Now gör skillnad på riktigt och kommer att bidra med 5 stycken klasscoacher i år.


Varför har du valt att engagera dig som klasscoach?

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän arbetar med hållbarhet eftersom vi är ett kund ägt bolag som vill ta ansvar och ge tillbaka till samhället där våra kunder och ägare finns. Jag har ett stort intresse för samhällsfrågor och är mycket glad för vårt samarbete med My Dream Now som bidar till en positiv samhällsutveckling. För mig känns det viktigt att kunna göra skillnad för barn och unga och bidra till jämlika uppväxtvillkor.


Hur ser du på rollen som klasscoach?

Det känns givande att vi kan hjälpa till att skapa framtidstro hos eleverna redan i tidig ålder och bredda deras valmöjligheter utifrån ett näringslivsperspektiv. Jag tror på kraften i alla barns vilja och förmåga att utvecklas. Alla barn har tyvärr inte samma förutsättningar, därför är det viktigt för oss att vidga elevernas perspektiv och skapa framtidstro för barn och unga.


Vem var din förebild när du var ung?

Jag har fått mina värderingar och normer ifrån min familj och min mamma är en av mina förebilder. Hon har arbetat som lärare på Hisingen och fanns till hands för sina elever dygnet runt. För mig var det relevant att redan i tidig ålder vara med henne i skolan för att få förståelse för att hon var en förebild och skapade relationer med barn som behövde en extra vuxen i sin närhet.


Hur ser du på framtiden för unga, med utbildning och risken för utanförskap?

Alla barn och unga har rätt till trygghet. En viktig förutsättning för trygghet är innanförskap, det vill säga möjligheten att vara delaktig i samhället och få sina rättigheter tillgodosedda. Som kund ägt bolag känner vi ett ansvar för att bidra till att minska klyftorna i samhället och att utveckla innovativa lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Därför utvecklar och stöttar vi en rad initiativ som på olika sätt hjälper fler barn att känna sig trygga både i skolan och på fritiden.Lydia Skarrie arbetar som HR affärspartner och även hon är nyutbildad klasscoach hos My Dream Now. Här berättar hon om hennes förväntningar och förhoppningar på den nya rollen.


”Jag vill vara med och påverka där jag kan och ser uppdraget som klasscoach som ett bra sätt att få vara en bra förebild och trygg vuxen.”


Vem var din förebild när du var ung?

Min farmor som alltid såg det bästa i alla människor.


Hur ser du på din roll som klasscoach?

Jag vill vara med och påverka där jag kan och ser uppdraget som klasscoach som ett bra sätt att få vara en bra förebild och trygg vuxen. Då det är första gången jag har detta uppdrag är jag ödmjuk inför uppgiften. Den största utmaningen blir att skapa förtroende och hur jag på bästa sätt kommunicerar med ungdomarna.


Vad ser du mest fram emot i rollen som klasscoach?

Att få lära känna ungdomarna, få prata kring drömmar och dela med mig av mina erfarenheter.


Hur ser du på framtiden för unga, med utbildning och risken för utanförskap?

Jag tror det finns mycket som behöver göras och vi har en väg att gå, men att ha projekt likt My Dream Nows tror jag öppnar upp för en känsla av inkludering och en förståelse kring att vi behöver arbeta ihop för att ta oss framåt.


My Dream Now samarbetar med olika skolor och företag för att skapa samverkan mellan skola och arbetsliv. Stort tack till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän för ett fint samarbete - tillsammans inspirerar och stöttar vi unga!
Commentaires


bottom of page