top of page

Klasscoacher skapar mångfald i näringslivet

Att attrahera ungdomar från olika delar av samhället är en önskan GöteborgsOperan delar med andra organisationer inom såväl kultur- som näringsliv. Företaget KPMG har tagit sig an utmaningen.


GöteborgsOperans avdelning Skapa är en verksamhet med inriktning på deltagande och gemensamt skapande. Strävan är att göra scenkonst tillgänglig för alla och att få fler att upptäcka, utforska och utveckla operahusets konstformer. Skapa fokuserar på olika områden där inriktningen mot barn och unga och interkulturellt arbete är två delar.


Önskan om att spela en roll i ungdomars liv delar GöteborgsOperan med fler aktörer inom såväl kultur- som näringsliv. KPMG, ett företag inom revision, skatter och rådgivning, har tagit hjälp av det sociala företaget My Dream Now för att förverkliga sin ambition. Tack vare samarbetet kan KPMG:s medarbetare engagera sig som så kallade klasscoacher för skolelever, särskilt i utsatta områden. Klasscoachernas uppdrag är att hjälpa ungdomarna att se sina möjligheter, få motivation att hitta vägar till framtida jobb och arbeta mot egna mål.


– Näringslivet har en viktig roll att spela i utvecklingen av en hållbar värld. För oss på KPMG är det viktigt att ta vår del av ansvaret. På samma sätt som GöteborgsOperan arbetar för att få in unga i kulturlivet vill vi bidra till att ge ungdomar en inblick i näringslivet, hjälpa dem att se sin potential och inse att det finns möjligheter för dem i arbetslivet, säger Björn Bergman, kommunikationsdirektör på KPMG.


Med hjälp av My Dream Now får elever i årskurs 8 och 9 lära sig mer om yrken och arbetsmöjligheter och vilka vägar man kan ta för att nå dit. Några gånger varje år åker klasscoacherna ut till skolor i Göteborg, Malmö och Stockholm för att tala med ungdomarna om deras framtidsdrömmar och tankar om livet.


Jacob Lindahl arbetar som revisor på KPMG i Göteborg och var klasscoach förra året:


– Att vara klasscoach handlar mycket om att fungera som en förebild och bygga upp ett förtroende hos ungdomarna genom att lyssna på dem. Många 15-åringar har aldrig hört talas om vad en revisor, konsult eller en skattekonsult gör. Yrken som polis och lärare är enklare att förstå sig på. Men det finns så många utbildnings- och yrkesmöjligheter, och för de ungdomar som inte har insyn i näringslivet genom familj eller vänner finns vi klasscoacher. Vi kan berätta om våra branscher, yrken och om företagen vi jobbar på. Människors liv präglas ofta av vad som händer efter grundskolan, därför är arbetet vi gör tillsammans med My Dream Now otroligt viktigt.


Samarbetet innebär även viktiga insikter om mångfald och kulturskillnader för klasscoacherna själva.


– Det är förstås enklare att komma in på en utbildning eller att ta sig in i näringslivet om människor i din närhet redan befinner sig där. Du blir inspirerad av dem, får stöttning och kan fråga om hjälp. Men vad händer med de ungdomar som inte har en vuxen nära sig, som inte vet vilka utbildningsmöjligheter eller yrken som finns? Det finns så många duktiga ungdomar där ute med värdefulla erfarenheter från andra kulturer och sammanhang. Om de bara fick chansen att visa vad de kan, prata med någon som tror på dem som kan guida dem rätt, är jag övertygad om att vi kan få mer mångfald i näringslivet. Det är bättre för alla, säger Jacob Lindahl.


My Dream Now

• Har visionen att alla elever ska känna sitt värde i samhället och hitta vägar till jobb och drömmar.

• Engagerar frivilliga från arbetsliv och högskola som inspirerar elever att se möjligheterna i arbetslivet.

• Prioriterar områden med stor potential, som Tensta, Biskopsgården och Rosengård, där många unga saknar förebilder i arbetslivet.

• Läsåret 2017/2018 nådde man 1 913 elever, engagerade 260 klasscoacher och genomförde 229 träffar.


Källa: www.mydreamnow.se


TEXT: KPMG

FOTO: TILO STENGEL


https://goteborgsoperan.prenly.com/1089/Tidningen-Birgit/221509/2019-04-01/7556051/Klasscoacher-skapar-mangfald-i-naringslivet

1 kommentar


Mycket intressant artikel. På den plats där jag arbetar, Coworking Göteborg( https://www.matchoffice.se/hyra/coworking/goteborg)

, hade vi sådana mästarkurser och kan säga att de är till stor hjälp. Speciellt för personlig förbättring.

Gilla
bottom of page