top of page

Låt era medarbetare inspirera elever - kompetensförsörjningen börjar i grundskolan!!


Kompetensbristen är en akut utmaning i många branscher. Stationstekniker är ett av 35 bristyrken som Energimyndigheten nyligen pekat ut i sin bransch. Elektrifieringen och den gröna omställningen försenas. Bland Industriarbetsgivarnas medlemmar säger nästan tre av fyra företag att det blivit svårare att få tag på rätt kompetens de senaste fem åren.Källa: SCB, Arbetskraftsbarometern 2022

Enligt SCBs arbetskraftsbarometer menar 8 av 10 arbetsgivare att det är brist på nyutexaminerade med gymnasieutbildning i automation, fordon samt dator- och kommunikationsteknik. Ett resultat som varit entydigt och återkommande under de senaste tio åren. Liknande i många andra branscher, i många delar av landet. Vem inspirerar elever till de jobben? Arbetsgivare behöver inse att kompetensförsörjning börjar i grundskolan. Vi måste se lika långsiktigt på kompetensförsörjningen som vi gör på investeringar i anläggningar. Vi behöver prioritera att inspirera elever från områden med

hög arbetslöshet, där många unga saknar förebilder i arbetslivet. Att inspirera elever är dessutom något som skapar engagemang hos medarbetarna och bygger en stark företagskultur. Både privata och offentliga arbetsgivare tjänar därför både kortsiktigt och långsiktigt på att anställda inspirerar elever.


Så hur gör man det i praktiken? En del företag tar själva kontakt med skolor. Några skolor och kommuner bjuder in arbetsgivare. Andra vänder sig till oss på My Dream Now. Vi engagerar redan idag flera hundra arbetsgivare i inspirerande möten som framtidsdagar och studiebesök. Vi utbildar även frivilliga klasscoacher från arbetslivet, som möter elever på skolan.


Elever besöker Byggbranchens säkerhetspark. Bildkälla: sakerhetspark.se

Det finns många möjligheter att utveckla ännu mer inspirerande miljöer för att uppleva olika yrken.


Ett exempel är Byggbranschens säkerhetspark, en lärmiljö som skulle kunna användas även för att inspirera elever. Företagsbyarna i Finland är andra exempel. 

Vi behöver ta vara på alla elevers potential. Medarbetare behöver inspirera elever att få syn på sina möjligheter, bli motiverade och ta sig igenom utbildningar som leder till jobben. 


Vi på My Dream Now tackar alla er på skolor och företag, som redan nu är engagerade. 


Tillsammans kan vi göra mer för elever, arbetsgivare och samhälle. 

Kompetensförsörjning börjar i grundskolan! 


Med värme,

Jonas Bygdeson, 

grundare My Dream Now


Komentáře


bottom of page