top of page

My Dream Now firar ett långt hållbart partnerskap tillsammans med CanonSedan 2014 har My Dream Now haft ett långsiktigt och starkt partnerskap tillsammans med Canon. Tack vare engagerade medarbetare och insatser för social hållbarhet har My Dream Now och Canon tillsammans inspirerat ungdomar att hitta egna vägar till jobb och drömmar.


I början av september intervjuade My Dream Now två av Canons medarbetare,

Kristina Forsmark-Mattsson, HR-chef och Bodil Nordin, Hållbarhetschef. Intervjun belyser vikten av att investera i social hållbarhet och ett långsiktigt samarbete. Vad betyder social hållbarhet för Canon, hur påverkar det arbetsmiljön och medarbetare?

De effekter vi har sett är framförallt engagemanget hos personalen. Men också att få vara en inspiration till ung-domar som kanske saknar förebilder, som kanske inte känner någon som har ett inspirerande jobb. Så det är otroligt givande för båda parter”.

- Kristina Forsmark-Mattsson, HR-chef på Canon.

Ett partnerskap för ett mer hållbart samhälle


Social hållbarhet är något som är väldigt viktigt idag. Och det ser vi om man pratar om hållbarhet rent generellt, så är utmaningen med hållbarhet just att låta den sociala håll-barheten ta lika stor plats som den ekologiska hållbarheten. Det är den samverkan som man är ute efter, att uppnå ekologisk hållbarhet samtidigt som man gör det på ett socialt hållbart sätt, berättar Bodil.

Det här är något som blir viktigare och viktigare för unga människor. Vi ser idag att de som söker jobb, de vill arbeta för företag som har värderingar som de själva kan ställa sig bakom och känna att de jobbar för ett företag som tar sitt ansvar.”

- Bodil Nordin, Hållbarhetschef på Canon.

My Dream Now främjar sociala hållbarhet och prioriterar områden med stor potential där många unga saknar vuxna förebilder i arbetslivet. I samarbete med partnerföretag skapas möten mellan människor och samverkan mellan skola-arbetsliv.


My Dream Now arbetar för att hjälpa unga att hitta sin egen väg till drömmar och jobb. Att vara partner är inte bara ett ensidigt utbyte utan partnerskapet främjar även företaget och dess medarbetare.

”För oss i Sverige är My Dream Now en fantastisk partner som vi kan jobba med, för att just kunna göra ett bidrag till social hållbarhet i vårt närområde.”

Varmt tack Canon för er investering i social hållbarhet tillsammans med My Dream Now. Ett samarbete som inspirerar unga att hitta egna vägar till jobb och drömmar. Är du intresserad att veta mer om partnerskap? Maila oss här!

 

Andra nyheter som kan intressera dig:

Partnercase Varför har Stockholm Exergi valt att partnerskap med My Dream Now?

Verksamhetsrapport för läsår 2019/2020 I rapporten redogör vi för verksamhetsåret och visar hur vår verksamhet har effekt och gör skillnad för unga. Läs rapporten här


Comentarios


bottom of page