top of page

Nu är den här! Vår verksamhetsrapport för läsåret 2020/2021.Ladda ner verksamhetsrapporten här!
Vision

My Dream Now skapar inspirerande samverkan mellan skola och arbetsliv. Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Vi pratar konsekvent om områden med stor potential för att vi vill vända på den uttjatade mediebilden där områden i städer ofta benämns som “utsatta områden” och oftast endast förknippas med problem.


I rapporten redogör vi för verksamhetsåret 2020/2021 och visar hur vår verksamhet har effekt och gör skillnad.


Vi prioriterar områden med stor potential där många unga saknar vuxna förebilder i arbetslivet.

Vad är problemet och vad kan vi göra åt det?

  • Hög ungdomsarbetslöshet. Under 2019 var det totalt i Sverige 65 000 unga som varken arbetade eller studerade i åldern 15-24 år. Ungdomsarbetslösheten är dubbelt så hög i den typ av områden vi prioriterar, som i övriga landet.

  • Elever får sällan kunskap och kontakt med arbetslivet via skolan. Det drabbar framför allt elever som bor i områden med stor potential. När de eleverna inte får förebilder och känner till möjligheterna i arbetslivet tappar de lätt motivation i skolan. De eleverna får även sämre förmåga att ta sig till jobb när de inte känner till betydelsen av t ex kontakter, referenser och organiserade fritidsaktiviteter för att ta sig till jobb.

Vår metod: Ett team med fyra frivilliga klasscoacher från olika arbetsgivare träffar en

klass 2-4 gånger per år och genomför övningar med vår metodik under två timmar. Elever får besöka arbetsplatser på två timmars studiebesök och längre besök s k branschdagar.

Vår förändringsteori är att vår metod har en positiv effekt i det korta perspektivet, då eleverna tack vare vårt program blir mer motiverade i skolan, får en bättre förståelse för arbetslivet och ökad förmåga att ta sig till jobb. Det är då sannolikt att det långsiktigt leder till minskad arbetslöshet för unga som deltagit i aktiviteter med My Dream Now.
Höjdpunkter från läsåret

+ Samarbetat med 11 skolor och 44 klasser i Stockholm, Botkyrka, Uppsala, Göteborg och Malmö.


+ Träffade 1046 elever digitalt.


+ Engagerade och utbildade 121 frivilliga klasscoacher som genomförde 119 digitala träffar mellan skola och arbetsliv.

+ Engagerade 41 betalande partners.Det har varit ett helt läsår av digital samverkan mellan skola och arbetsliv som

innebar digitala klasscoachträffar, digitala studiebesök och det fortsatta arbetet med My Dream Now appen som gör de möjligt för ännu fler unga att hitta kontakter i arbetslivet.


"Är så tacksam att vi samarbetar med er och alla härliga klasscoacher. Dessa coacher som är så engagerade, det värmer i hjärtat. " - Gymnasielärare

Lärdomar

Detta digitala läsår har medfört en hel del utmaningar under våra träffar. Att fånga en klass uppmärksamhet i klassrummet kan vara en utmaning och vi är väldigt imponerade över att våra klasscoacher detta läsår har åstadkommit det via en skärm.


Vi på My Dream Now hade ingen tidigare erfarenhet av att anordna digitala aktiviteter och har utvecklat dessa digitala möten på kort tid utifrån de resurser vi haft. Det har varit ett läsår fyllt med lärdomar för oss!


Vi är mycket tacksamma gentemot våra partnerskolor och deras lärare som verkligen gjort sitt bästa för att stötta eleverna med den tekniska biten så de kunnat möta sina coacher på andra sidan skärmen. Vi är också tacksamma och imponerade över elevernas insatser, som trots ett mycket annorlunda skolår och många digitala skoluppgifter engagerat sig i sin egen framtid när de träffat sina klasscoacher digitalt.


Vår digitala omställning har stöttat unga att fortsätta våga drömma i en utmanande tid.


"Det bästa var att få träffa klasscoacherna, göra en rolig övning och känna att man inte behöver lägga sina drömmar åt sidan!" - Elev, åk.8 Fittjaskolan

Ladda ner och läs hela verksamhetsrapporten här!Tack till alla våra engagerade klasscoacher, partners och skolor! Tillsammans gör vi skillnad för unga.


Comments


bottom of page