top of page

31 mars 2019, Så ska kidsen från orten lockas till tech-branschen

En handfull branschbolag deltog i veckan på My Dream Nows första branschprao där niondeklassare från Järvaskolan fick testa att jobba på ett it-företag för en dag, något som förhoppningsvis ska väcka intresset för att söka sig till branschen i framtiden.I branschen pratas det ofta om att väcka intresset för it tidigt, och inte minst att visa att it handlar om mer än bara teknik, och att det finns många olika roller för den som vill jobba på ett it-företag.

Nu i veckan höll organisationen My Dream Now för första gången sitt nya koncept med branschprao, där niondeklassare får vara ute och prata med representanter från it-företag under en dag och lära sig om hur branschen fungerar, och förhoppningsvis även komma med bra och nya idéer till företagen. Det handlar utöver att visa möjligheterna om att inspirera och motivera och ge ungdomarna verktyg och råd om arbetslivet.


My Dream Now finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö och Nairobi och tanken är att jobba med områden som man anser har stor potential som exempelvis Angered, Rosengård, Tensta, Fittja och Järvaområdet. Och det var niondeklassare från just Järvaskolan i Stockholm som var på plats i Kista i veckan, där företag som Tieto, B3, Fujitsu, Canon och Samsung välkomnade eleverna i samarbete med Kista Science City och IT&Telekomföretagen.
Jonas Bygdeson, grundare av My Dream Now, säger att man är ett icke vinstdrivande bolag som stöttas av ett antal partnerföretag. Och det är inte bara it-bolag som är med. Även bolag som exempelvis KPMG, Nordea, Länsförsäkringar, Scandic och Skanska finns bland partnerbolagen. Och modellen med branschprao har testats en gång tidigare, men då enbart med Scandic. Det här var första gången man testade det med flera företag på samma dag.


– Det här startade eftersom företagen kommer behöva ungdomar framöver. Ungdomar fattar inte hur eftertraktade de är så det vill vi visa, säger han och poängterar också vikten av att finnas i de aktuella områden man verkar i.


– Vi pratar konsekvent om områden med stor potential. Vi vill vända på den uttjatade mediebilden där det oftast mest pratas om problem i samband med de här områdena.

Trots den geografiska närheten mellan Kista och Järvaskolan kan det vara ett stort steg för eleverna, som många bor i Husby, som ses som just ett sådant område med potential. Jonas Bygdeson säger att det handlar om att man ska få chansen att ta del av en miljö som knappast hade varit självklar annars.


– Det är många som aldrig sett eller varit på ett kontor, så det är viktigt att överbrygga den klyftan. Det är viktigt att visa att det kan vara kul att gå till jobbet. Många av de här eleverna växer upp med en helt annan världsbild, säger han och är återigen noga med att lyfta fram den outnyttjade potential som finns.

– Det är inte vi som hjälper dem. Det är de som hjälper oss att förstå hur talang ser ut idag. Om man bara skulle hämta ingenjörer från villorna i Täby blir det inte lika bra energi. Många av de här företagen anställer ofta folk från andra länder, inte minst från Indien. Vi tycker att det är ett viktigt steg att börja med att låta de ungdomar som bor här bli motiverade så de också kan söka sig dit.
Så vad händer då under dagen? Efter upprop, lite basinformation om branschen, och om stundande planer i Kista där man har ambitionen att bygga den automagiska staden med hjälp av alla tunga företag som finns i området, så är det dags för gruppindelning för att sedan gå runt till de deltagande bolagen, där det står olika övningar på programmet.

Vi landar först i Tietorummet där eleverna först informeras om vad Tieto gör, och alla olika roller som finns på ett bolag av Tietos storlek. Det pratas, AI, cybersäkerhet, skillnaden på b2c och b2b, vikten av att kunna engelska och inte minst vilken roll ett it-bolag har i förhållande till sina kunder. Och det är just treenigheten kund, leverantör och it-lösning som den uppgift eleverna ska jobba med utgår ifrån.


Ta fram en app som man kan beställa sneakers i är uppdraget, och det viktigaste på vägen dit är att veta hur man ska fånga kundens krav, vilket görs i form av ett rollspel när några får ikläda sig rollen som kund, andra blir kravfångare och ytterligare några blir kvalitetsansvariga. Efter rollindelningen är man sedan i full gång med att diskutera allt ifrån inloggningsmöjligheter och vilken metod som ska användas och vad det innebär i form av problem och möjligheter, vilka färger appen ska ha, vad man ska ha för erbjudanden för att locka kunderna och hur man ska lyfta fram olika sneakers i appen.


På frågan om vad som händer när man tittar in hos nästa grupp i nästa rum, den här gången hos Fujitsu, blir svaret lika snabbt som självklart: ”Vi gör business”. Här handlar det om att spåna fram någon spännande produkt och hitta en affärsmodell. Det landar i en hårdvaruprodukt som ska fungera som identifikation med hjälp av ansiktsigenkänning. Sedan följer diskussioner om hur mycket man räknar med att tjäna på varje produkt, om det krävs support eller installationshjälp, var den ska användas, om den funkar på samma sätt om man är sminkad och vad den ska kosta och hur mycket man räknar med att sälja.


Musikläraren på Järvaskolan, Lazar Korkis, som var med eleverna under dagen säger att han är otroligt nöjd med de projekt som My Dream Now anordnar, och att övningarna verkligen är givande för eleverna. Han har varit med tidigare när organisationen har ordnat liknande aktiviteter och säger att det brukar ge bra resultat och inte minst nyttiga erfarenheter. Han har även kontakt med tidigare elever som använt inspirationen, några till att starta eget bolag och andra för att skaffa jobb.


För även om det är första gången man testar den här typen av branschprao så har man haft en hel del aktiviteter tidigare. Under läsåret 2017/18 har man träffat 1 913 elever och engagerat 260 frivilliga klasscoacher och genomfört 229 klasscoachträffar i Stockholm. Och under samma läsår har man även träffat 556 elever, samarbetat med sex skolor och engagerat 47 frivilliga klasscoacher med 39 klasscoachträffar samt ordnat 20 studiebesök i samarbete med nio arbetsgivare i Göteborg.


Och frågar man företagen om deras intryck av dagen så är det också positivt. Mia Bartelson Enayatollah, chef för offentlig sektor på Fujitsu, säger att partnerskapet med My Dream Now är en viktig del av bolagets responsible business-arbete.

– Dagens ungdomar är Sveriges framtid och kompetensförsörjningen är en av branschens viktigaste gemensamma frågeställningar. Vi ser insatser som kan stödja och inspirera skolelever till högre utbildning och yrkesliv i allmänhet, och till it- och telekomsektorn i synnerhet, som ett bättre samhälle för alla. Det är vår förhoppning att vi tillsammans med andra aktörer i vår bransch har lyckats så frön till framtida medarbetare till vår bransch.


Comments


bottom of page