top of page

Utökad verksamhet med fokus på Uppsalas talanger

Uppsala region lider brist på kompetens och arbetskraft inom de flesta branscher, både offentlig och privat sektor. Det är en ödesfråga i att lyckas ta vara på de talanger som nu växer upp i regionen. Detta arbete vill vi på My Dream Now hjälpa till med. Genom att intensifiera vårt arbete med att bygga broar mellan arbetslivet och skolan för att inspirera unga i mötet med intressanta jobb och en framtidstro om att ”allt är möjligt”, kan vi vända den negativa trenden av kompetens- och arbetskraftsbrist.Reza i Uppsala, december 2022

Jag heter Reza Rezvani och är regionansvarig för Uppsala och vill verkligen hjälpa så många unga och arbetsgivare som möjligt. I områden som Gottsunda, Gränby, Stenhagen och Valsätra är arbetslösheten hög. Där saknar många unga vuxna förebilder med inspirerande jobb. Unga saknar motivation i skolan, är allt mer oroliga för sin framtid och tror inte på sig själva. Hur många är medvetna om dessa ungdomars verklighet? Och hur kan vi hjälpas åt att förändra?


Hur gör vi skillnad?

Vi på My Dream Now arbetar för att unga ska känna sitt värde i samhället, hitta vägar till jobb och för att uppfylla sina drömmar. Vi startade verksamheten 2011 och har sedan dess framgångsrikt samarbete med skolor och arbetsgivare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sedan hösten 2021 har vi arbetat med några olika partners i Uppsala, däribland Gamla Uppsala Buss (GUB), Uppsala kommun, Vattenfall och Atlas Copco och Internationella gymnasiet. Vi får konkret feedback från båda unga och frivilliga från arbetslivet och ser hur nöjda och glada de blir efter träffarna. Nu är det hög tid att vi når ut till unga och arbetsgivare i Uppsala region, och hjälper dem se potentialen i varandra.

Partnerskap med företag i Uppsala

Vi vill öka Uppsala regions elevers möjligheter att de får träffa förebilder från arbetslivet. Detta gör vi genom att söka samarbete med företag och arbetsgivare som vill bidra med att engagera medarbetare att träffa elever på olika sätt för att till exempel berätta om sina yrken och sin arbetsplats och på så sätt bidra till social hållbarhet. Ungdomarna får upp ögonen för arbetsmöjligheter och företagen får tag på topptalanger.


Konkreta program för Uppsalas skolor

Vi ordnar flera program för skolor, exempelvis studiebesök, Klasscoachträffar där ett team av frivilliga förebilder från arbetslivet träffar en klass 2-4 gånger per läsår och Framtidsdagar där elever från mellanstadiet och representanter från arbetslivet möts under en heldag. Vi på My Dream Now sköter allt administrativt arbete för att skolor och arbetsgivare ska komma i kontakt med varandra.


Året som gått. Och nästa!

Jag vill passa på att tacka GUB för deras genuina och starkt engagemang, Uppsala kommun för att de tar ansvaret som regionens största arbetsgivare och är en förebild samt Vattenfall och Brann för mycket lyckad studiebesöken, där många unga har känt sig varmt välkomna och upplevt att ”fler dörrar har öppnats”. Tackar partners och Möller bil för att de kunde medverka på Framtidsdag på Treklangen skolan (F-5). Vi ser nu fram emot att eleverna från Ol Andersskolan för första gången ska komma på studiebesök hos Atlas Copco i Tierp i december. Inför 2023 ser vi fram emot att komma i kontakt med fler arbetsgivare och företag i Uppsala region, som vill ta sitt ansvar för den sociala hållbarheten och engagera sig i det lokala samhället samt fler partnerskolor som tar möjligheten som erbjuds att öppna fler dörrar för sina elever. Ta gärna kontakt med mig, Reza Rezvani, så tar vi tillsammans fram en plan för att flera unga ska känna sitt värde i samhället, hitta egna vägar till jobb och få chans att uppfylla sina drömmar.


Reza Rezvani

Partneransvarig & Regionansvarig Uppsala


ความคิดเห็น


bottom of page