top of page

”Vi vill få dem att våga drömma”NYHETER. Compass Group är ny partner till My Dream Now- inspirerar gymnasieungdomar till jobb inom restaurangbranschen.


My Dream Now, som grundades i Husby i Stockholm verkar i dag även i Göteborg, Malmö och Uppsala och kopplar ihop företag med elever i syfte att erbjuda positiva förebilder och inspirera till att upptäcka möjligheter i arbetslivet, det görs bland annat genom att elever besöker arbetsplatser och frivilliga från arbetslivet besöker skolor.


Under våren har My Dream Now inlett ett samarbete med Compass Group som driver cirka 450 restauranger och 10 konferensanläggningar i Sverige. Den första delen i samarbetet innefattar att elever får träffa personal från och besöka Compass Groups restaurang Melting Pot i Torslanda.


– Det här kan vara många ungdomars första steg in i arbetslivet, vi vill kunna ge dem en positiv erfarenhet, säger Björn Hansson, Site manager på Compass Group.


My Dream Now erbjuder program för samspel mellan skola och arbete, visionen är att alla elever ska förstå sitt värde i samhället och ges möjligheten att upptäcka sina drömmar. Klasscoacher, studiebesök, praktik och partnerskap är exempel på hur företag kan engagera sig i verksamheten.


Björn Hansson kommer åka till Angeredsgymnasiet i Göteborg och träffa elever under våren för att lyfta de positiva värden som finns inom arbete med restaurang och service.


– Vi kommer föra öppna samtal om tankar och arbetsliv och försöka hjälpa eleverna att se möjligheter. Det kommer också att finnas en app där stödpersoner finns tillgängligt, dels för att svara på frågor men också för att agera faddrar, säger han.


Förutom att initiativet bidrar till ett jämlikt samhälle och motiverar ungdomarna till yrkeslivet, har det även en stor betydelse för kompetensbristen inom restaurangbranschen.


– På sikt kan det väcka ett intresse och nyfikenhet för branschen, även om alla inte blir kvar kan det bidra till att vissa vill stanna kvar och utvecklas inom serviceyrket, säger han.


Vilken betydelse tror du att det här kommer ha för eleverna?


– Vissa kanske inte får det här stödet hemifrån, vi vill få dem att våga drömma och veta att de kan förverkliga sina drömmar. Att visa av egen erfarenhet att det går att ta olika vägar och sedan får man se vart framtiden leder en, säger Björn Hansson.


Text: Linn Stolt Hansson redaktionen@besoksliv.se

Comments


bottom of page