DreamMap

Mina drömmar och vägar dit.

DreamMap är en övning som går ut på att varje elev kartlägger:

Vad kan jag? Vad vill jag? Vad behövs?

Eleverna fyller i egen DreamMap på datorn eller papper.

Övningen inleds med att klasscoacherna berättar om sitt jobb och vägar dit – hur såg deras DreamMap ut?

Övningen avslutas med att klasscoacherna pratar om hur man sätter mål, hur viktigt det är med mål och uppföljning. Till sist allmänt om mål till nästa gång – aktiv fritid, mål för sommaren.

Syftet med övningen är att ge eleverna en möjlighet att skapa vision om framtiden och vägar dit. Ge en känsla av att det faktiskt kan vara möjligt att nå drömmar om man kämpar nu.

Nyckelord är att ge eleverna förebilder och inspiration. Få de att börja tänka i att sätta kortsiktiga mål och fira framgång. Resultatet blir stärkt självkänsla.