top of page

Verksamhetsrapporten 2022/23

Den här rapporten handlar om My Dream Nows verksamhet i Sverige under 2023/22, i den kan du bland annat läsa om:

 •  Höjdpunkter från verksamhetsåret.
   

 • Utmaningar som motiverar oss och hur vi arbetar.
   

 • Social hållbarhet och samverkan skola-arbetsliv.

 • Statistik från genomförd verksamhet.
   

 • Feedback från elever, lärare och klasscoacher.
   

 • Värdet för partnerföretag.

1843

Elever

23

Skolor

231

Elevaktiviteter

165

Klasscoacher

40

Partners

Hur tar vi reda på om vi gör skillnad?

För att mäta effekt och se om vi verkligen gör skillnad, utgår vi från den effekttrappa och de begrepp som nu etableras som standard för effekt-mätning i sociala företag. 

verksamhetsrapport-2019-2020-My.dream_ed

1. Vilka är problemen och vad
    kan man göra åt dem?

 

 • Vilka är problemens rotorsaker och målgruppens behov?

 • Vilken är vår förändringsteori - vilken förändring vill vi åstadkomma genom vilken insats?2. Vad har vi gjort? 
 

 • Hur stor insats, hur mycket aktivitet 
  har vi presterat för hur många?

 • Vilken är vår prestation?

5. Var det värt tiden och pengarna? 

Vilka blir de monetära besparingarna
och vinsterna för individ och samhälle?
Vilken blir den sociala avkastningen?

3. Vad blev det för resultat?
 

 • Vilken förändring, vilket utfall har det resulterat i?

 • Vilket utfall kan vi anta utifrån
  intervjuer, kvalitativ metod?

 • Vilket utfall har vi kunnat mäta med kvantitativ metod? 
   

4. Vad fick det för effekt?
 

 • Hur stor del av utfallet är ett resultat av insatserna, vad hade inträffat ändå?

 • Vilken är alltså vår effekt? 

bottom of page