Om oss

Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb
och drömmar.

Vi skapar inspirerande samverkan skola - arbetsliv. Vi engagerar frivilliga från arbetsliv
och högskola 
som inspirerar elever att se möjligheterna i arbetslivet.

 

My Dream Now erbjuder ett konkret program för inspirerande samverkan skola-arbetsliv.
Arbetsgivare som vill ta aktivt ansvar för social hållbarhet är betalande partners och erbjuder sina anställda att engagera sig. 

 

Vi prioriterar grund- och gymnasieskolor i områden som Fittja, Rosengård och Biskopsgården där många unga saknar vuxna förebilder med inspirerande jobb.

My Dream Now drivs av det sociala företaget Creador AB.

My Dream Now drivs av det sociala företaget Creador AB. 

Creador AB är ett idéburet socialt företag med ett tydligt och primärt syfte att skapa största möjliga samhällsnytta i linje med vår vision.

Vi säljer och levererar tjänster med tydligt värde för våra kunder. Vi strävar efter positivt finansiellt resultat för långsiktigt hållbar utveckling och större social nytta. Vinst ska i huvudsak stanna i bolaget för att utveckla verksamheten och nå det samhällsnyttiga målet.

 

För att nå våra mål behöver vi professionella medarbetare som kan få marknadsmässig ersättning för sitt arbete. Jonas Bygdeson brukar kallas social entreprenör, han är grundare av My Dream Now och anställd VD.

 

Creador AB ägs av Jonas Bygdeson.

 

Creador AB är politiskt, religiöst och ideologiskt obundet.