top of page

My Dream Now och Agenda 2030

Agenda 2030 är FNs globala överenskommelse för hur världen ska agera i sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor. Det finns 17 globala mål, vi jobbar framförallt med 6 av dem. 

Dessa mål jobbar vi med:

03-god-halsa-och-valbefinnande.png
Hållbarhetsmål 3 - God hälsa och välbefinnande
10-minskad-ojamnlikhet.png
Hålllbarhetmål 10 - Minskad ojämlikhet
04_god_utbildning.png
Hållbarhetsmål 4 - God utbildning för alla
16_fredliga_samhallen.png
Hållbarhetsmål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen
05-jamstalldhet.png
Hållbarhetsmål 5 - Jämställdhet
 
17_genomforande_och_partnerskap.png
Hållbarhetsmål 17 - Genom- förande och partnerskap

Vår vision:

Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.

my-dream-now-lina.jpg

Kontaktperson hållbarhet

Hör av dig till mig så pratar vi hållbarhet!

Lina Muchardt Smith 
bottom of page