top of page

Vi förstår kommunala utmaningar och möjligheter

Integration, utanförskap, arbetslöshet, segregation, trygghet, brottslighet; var börjar man? Vi röstar på skolan!

ikon_rosa_bock_liten.png
Utbildning

Vi skapar konkreta program för skolan som motiverar eleverna att nå målen i skolan. 

ikon_rosa_bock_liten.png
Näringsliv

Genom betalande partners och samarbeten med lokala företag kan vi göra stor skillnad för många unga. 

ikon_rosa_bock_liten.png
Arbetsliv

Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.

skola_program.jpg

Samarbete med kommuner

Inom ramen för vår kärnverksamhet kan vi via våra program bidra inom tre områden; utbildning, näringsliv och arbetsliv. 

Vi kan dessutom vara en samverkande part i olika typer av (långsiktiga!) projekt, med fokus på att få elever i grundskola och gymnasie-ålder från skola till jobb. ​

Som samarbetspartner med er kommun kan vi även ge stöd åt kommunledning i samordning mellan samhällsaktörer, förvaltningar och nämnder.

Vi är inget projekt

Vi är ett icke-vinstdrivet socialt företag, i huvudsak finansierat av betalande partners. Fria från beroende av tillfälliga bidrag och satsningar har vi ett långsiktigt förhållningssätt i all vår verksamhet.

Boka möte

Tack för ditt meddelande!
my_dream_now_jonas.jpg

"Vi är öppna för samtal om hur vi kan bidra till lösningar inom och mellan ansvarsområden för att lösa era utmaningar."

Jonas Bygdeson
bottom of page