top of page

VÅRA PROGRAM > FRAMTIDSDAG

En dag med inspirerande
möten och aktiviteter

Under en Framtidsdag träffar elever yrkesaktiva från olika typer av företag för spännande möten och inspiration.

Uppdelning av elever

För bästa upplevelse delas eleverna upp och deltar antingen under ett förmiddags- eller eftermiddagspass. Passen är i sin tur uppdelade på flera stationer som eleverna roterar mellan.

Inspirerande aktiviteter

Vid varje station finns en enkel aktivitet eller övning med eleverna. Det kan till exempel vara att para ihop arbetsuppgifter med rätt yrke eller prova på att programmera.

Företag ställer upp

En Framtidsdag är uppbyggd kring ett antal stationer som planeras och bemannas av företag från olika branscher. Vi bjuder in och sköter all kontakt med företagen.

Motiverande möten

De yrkesaktiva berättar om sina jobb på ett enkelt sätt. Fokus ligger på utbildningar, fritidsaktiviteter och jobb som lett fram till de jobb de har idag. 

Praktisk information

Mindre elevgrupper roterar mellan stationer:

ikon_rosa_bock_liten.png
Vi sköter all kontakt med skolan och företagen
ikon_rosa_bock_liten.png
På skolan eller i annan lokal, exempelvis hotell
ikon_rosa_bock_liten.png
Stationer i rum eller avdelade ytor i större lokal
ikon_rosa_bock_liten.png
Skolan delar upp grupper om 8-12 elever
ikon_rosa_bock_liten.png
Anpassat för elever i mellan- och högstadiet
ikon_rosa_bock_liten.png
Fokus på givande innehåll i stationen, inte utseendet.
framtidsdag_rotation.png

Exempel på frågor som elever uppmuntras att ställa under en Framtidsdag.

 

  • Vad är det roligaste med ditt jobb?

  • Hur länge går man i skolan för att jobba hos er?

  • Vad behöver man vara bra på i ditt jobb?

  • Kan man jobba utomhus/inomhus hos er?

Ögonblick från tidigare Framtidsagar

jennifer_ericsson.jpeg

Vill du veta mer? 

Vår kontaktperson svarar gärna.

Jennifer Ericsson 
bottom of page