Vill Du göra skillnad? 

Bli en klasscoach hos oss!

Vill du hjälpa ungdomar att förstå sina möjligheter i arbetslivet,

hitta sin dröm och vägen till spännande jobb?

 

Vill du ge inspiration till elever som behöver förebilder med inspirerande jobb?

Känns det viktigt att göra något åt utanförskap och ungdomsarbetslöshet?

 

Vi söker dig som vill vara frivillig klasscoach i Stockholm, Göteborg, och Skåne.

Hur går det till?

Ett team om 3-5 klasscocher träffar en klass på skoltid, 4 gånger per läsår, 2 timmar per gång. I teamet har ni olika ålder, bakgrund och sysselsättning.

Vid varje träff har vi ett tema, där vi t ex pratar om:

  • visualisera drömmar, sätta mål och skriva vägar till drömmen i en Dream Map.

  • hur man söker jobb

  • betydelsen av erfarenheter på sin fritid

  • möjligheter till jobb och studier på olika platser i Sverige och världen

Vem kan vara klasscoach? 

  • du som är minst 19 år

  • du som vill göra en insats för ungdomar

  • du som läser på högskola eller annan utbildning, eller har ett jobb som du trivs med

Du ska känna dig trygg i dig själv och vara bekväm med att möta elever med olika bakgrund och förutsättningar. Du får gärna ha erfarenhet av att jobba med ungdomar i förenings- eller yrkesliv.

När och var kan man börja? Vad får man för utbildning och information?

Vi erbjuder tre timmars grundutbildning för nya klasscoacher. När du anmäler dig ser du vilka utbildningsdatum vi har. Därefter får man erbjudande om klass och skola. Under läsåret finns det även möjligheter att komma in som ersättare i befintliga team.

 

Det förekommer även att vi startar på nya skolor under läsåret.

Innan varje klasscoachträff får ni ett program och information inför den träffen.

Vill du bli en klasscoach hos oss?

Vill du engagera medarbetare tillsammans med oss?