top of page

Problemlösning skapar stolthet och engagemang hos eleverna.

Populärt program där ett företag ber en klass om hjälp med ett verkligt problem kopplat till aktuell läroplan. 

Exempel på upplägg för hösttermin:

HT

VECKA 39-40

Arbetsgivaren besöker skolan och presenterar problemet för eleverna.

VECKA 42-45

Eleverna arbetar med lösningen på problemet under skoltid.

VECKA 47-48

Elever besöker företagets arbetsplats och blir coachade av medarbetarna.

VECKA 40-41

Elever får göra ett studiebesök och själva se "problemet" på arbetsplatsen och blir coachade av företagets medarbetare.

VECKA 45-46

Företaget besöker skolan för frågestund.

VECKA 48-50

Eleverna tar fram förslag och presenterar sedan för företagets medarbetare

Vi sköter all kontakt och koordination!

Planering med företaget

Vi ber företag ge oss förslag på olika utmaningar som eleverna kan lösa. Våra partners har förtur till programmet.

Samarbete med skolan

Tillsammans med skolan skapar vi uppgifter med tydliga kopplingar till flera kunskapskrav i olika ämnen.

jennifer_ericsson.jpeg

Vill du veta mer? 

Vår kontaktperson svarar gärna.

Jennifer Ericsson 
bottom of page