top of page

My Dream Now appen är ett digitalt verktyg som hjälper unga att skapa kontakter i arbetslivet.

My Dream Now lanserar, i samarbete med bl.a.Samsung Electronics Nordic, en app som ger unga möjlighet att skapa kontakter i arbetslivet. Ett digitalt verktyg för kontakt mellan ungdomar och vuxna. Unga kan söka upp olika yrken, företag eller universitet som de är nyfikna på. I en lista och på en karta kan de hitta kontakter på olika företag och skolor. Alla kontakter i appen har frivilligt registrerat sig med Bank-ID, för att kunna svara på frågor via en chatt och/eller träffas vid tillfälle.


Unga kan ta kontakt med personer genom att chatta för att fråga mer om deras jobb eller utbildning. Det finns även möjlighet att boka träff med kontakter på deras arbetsplatser. Genom detta kan ungdomar skaffa sig en inblick i hur olika arbetsplatser och möjliga framtida jobb kan se ut. Enskilda personer kan registrera sig och finnas tillgängliga för att svara på frågor eller träffa ungdomar. I samarbete med My Dream Nows partners har appen testats och i nu läget finns 170+ profiler tillgängliga för unga.


"Vi vill att ungdomar, oavsett vilket område de kommer ifrån, ska ha möjlighet att hitta kontakter ute i arbetslivet och vi vet att det finns många som gärna delar med sig av sina erfarenheter och berättar om sitt yrke.” - Petra Ramsten, programkoordinator, My Dream Now

Syftet är att hjälpa unga genom vägledning från trygga vuxna kontakter. Appen ger frivilliga vuxna och företag möjlighet att inspirera, motivera och göra skillnad för unga i samhället. Visionen är att hjälpa unga att hålla uppe sin studiemotivation, våga drömma och hålla liv i sina drömmar med rådgivning från stöttande vuxna förebilder. Frivilliga vuxna får möjlighet att vara en vuxenkontakt som har en stor betydelse för unga och göra skillnad genom att berätta om sina erfarenheter. Företag kan lyfta fram och synliggöra sig genom att profilera sig i appen med en beskrivning av verksamheten, länkar till relevant innehåll och även genom medarbetares profiler. Företag som profilerar sig i dagsläget är Vattenfall, Amendo, Lagotto, Wästbygg, Incyte Biosciences Nordic AB och Discovery.


”Kontakter i arbetslivet är avgörande för att känna till olika jobb och hur man kan söka dem.Vi som träffar många ungdomar i områden som Tensta och Bergsjön märker behovet. Vi vill ge alla i arbetslivet som vill hjälpa ungdomar en möjlighet att bli den kontakten, svara påfrågor om jobb och ge lite tips. Många företag vill engagera sina anställda, göra något konkret och långsiktigt för kompetensförsörjning och social hållbarhet.” säger Jonas Bygdeson, VD och grundare på My Dream Now.


Under de kommande åren ställs Sverige inför stora utmaningar på arbetsmarknaden. De unga är en viktig resurs som samhället behöver för att lösa dessa utmaningar. En viktig förutsättning är att de unga förstår sina möjligheter i arbetslivet. Under 2019 var arbetslösheten 20 procent bland unga i åldrarna 15–24 år. En stor del av alla 15–24-åringar studerar på heltid utan att söka jobb och ingår därav inte i arbetskraften.


”Digitaliseringen innebär stora möjligheter, och genom att samarbeta med andra och ta fram nya lösningar skapar vi meningsfull innovation.Det är viktigt att finnas där unga finns, och med den nya appen skapas möjlighet för unga att träffa kontakter i arbetslivet både fysiskt och digitalt. - Anna Rydén, Corporate Citizenship Lead, Samsung.

”Företag som vill att unga ska uppmärksamma jobbmöjligheter hos dem kan profilera sig i appen. Samsung ser en stor potential att göra skillnad för många unga genom att de får värdefulla kontakter i appen.Värdet är lika stort för andra företag, som tidigt kan inspirera unga och bygga sitt arbetsgivarvarumärke”

-Jonas Bygdeson, VD och Grundare, My Dream Now


My Dream Now appen finns tillgänglig på Google Play eller App Store.


Om My Dream Now My Dream Now drivs av det sociala företaget Creador AB. Creador AB är ett idéburet socialt företag med ett tydligt och primärt syfte att skapa största möjliga samhällsnytta i linje med företagets vision. My Dream Nows vision är att alla unga ska känna sittvärde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.


Kontaktpersoner:

Petra Ramsten, programkoordinator petra.ramsten@mydreamnow.se Leila Benjari, Marknad-och kommunikationsansvarig leila.benjari@mydreamnow.se


Om Samsung

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv, smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare samt LED-lösningar


Kontaktpersoner:

Elin Wallberg, Corporate Citizenship & Partnerships Manager


Anna Rydén, Corporate Citizenship Lead

anna.ryden@partner.samsung.com
Comentarios


bottom of page