top of page

Uppdaterad information: COVID-19.

Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet på My Dream Now, både avseende elever, klasscoacher och allmänhet och hösten har varit utmanande för oss liksom för alla andra.

Sedan utbrottet av COVID-19 har vi ställt om till digitala klasscoachträffar och studiebesök. Detta både för att minimera risken att våra klasscoacher eller elever blir utsatta för smitta men också för att inte sprida viruset vidare i samhället. Vi har genomfört ett stort antal digitala aktiviteter både i våras och under hösten, med olika resultat. Det har varit utmanande och vi har lärt oss mycket. Vi är glada att vi ändå har kunnat finnas där för ungdomarna och prata om drömmar och vägar till jobb, vilket är extra viktigt i tuffa tider.


Vi har hela tiden hoppats på att läget ska förbättras och hade förhoppningar om att kunna åka ut till skolor och fritidsgårdar under hösten för att bl.a. prata om appen My Dream Now. I och med Folkhälsomyndighetens skärpta råd från den 29 oktober kommer vi nu även ställa in dessa aktiviteter. Istället ska vi satsa extra mycket på att nå ut till unga via sociala medier.

Nu håller vi tummarna för en positiv utveckling och för att vi ska kunna träffa alla härliga elever på våra partnerskolor under vårterminen 2021.

Vi håller oss uppdaterade om utvecklingen och vi kommer att informera skolor och partnerföretag om planerna inför våren så snart vi vet mer.
תגובות


bottom of page