top of page

"Aha!” Dags att agera för lärande utanför skolan.

Barn med lust att lära har nästan obegränsad potential. Lärare gör vad de kan, men många elever är ändå omotiverade. Därför behöver vi skapa nya förutsättningar för unga att bli inspirerade och lära sig utanför skolan. Detta var utgångspunkten när jag blev tillfrågad att ingå i IVAs arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur det kan gå till.


My Dream Now i Ingenjörsvetenskapsakademiens expertgrupp

Som grundare och VD på My Dream Now blev jag inbjuden att medverka i en nationell arbetsgrupp för att tänka nytt och utreda hur olika aktörer kan uppmuntra barn och ungas lärande utanför skolan. Vi har jobbat under ett knappt år och i augusti 2022 blev vi klara med vår rapport.


Frågeställningar från IVA Hur kan vi som samhälle skapa nya förutsättningar för att inspirera unga att lära sig? Hur kan vi bygga ny social infrastruktur som både ger fler unga mycket bättre förutsättningar att nå sin potential, samtidigt som vi förbättrar talangförsörjningen?


Ja det är frågor som Ingenjörsvetenskapsakademien IVA ställer i satsningen “Framtidens kunskapssamhälle”.


Slutsatser och förslag i rapporten “Aha!”

Så vad kom vi fram till i arbetsgruppen? Jo att mycket mer behöver göras på fler plan:

  • Nationell samordning, tydlig ansvarsfördelning och långsiktig finansiering av kunskapsfrämjande initiativ. Fokus bör ligga på likvärdighet.

  • Långsiktig och samordnad samverkan mellan skolan och kunskapsfrämjande initiativ utanför skolan.

  • Kommuner bör långsiktigt stötta verksamheter som syftar till att främja barns och ungas lärande på fritiden inom många olika ämnesområden.


Ett större perspektiv Vårt uppdrag och rapport begränsades till vad som behöver göras utanför lektionstid. Men det behövs även mer skola i samhället, med samhället. Ge elever på skoltid mer inspiration från arbetslivet, motivation i skolan med en bättre koppling mellan skolämnen och hur de är relevanta i verkligheten. Det ger bättre förutsättningar för lärande både på och utanför lektionstid.


Jonas Bygdeson Grundare och VD, My Dream Now

Kommentare


bottom of page