top of page

Klasscoach: Karin Dahlin Thomas, Sustainability Coordinator på CGI.

I våra intervjuserier kan du följa medarbetare på våra partnerföretag som berättar om upplevelsen av att vara klasscoach, betydelsen av positiva förebilder och att få engagera sig via sin arbetsgivare men också vägen till olika yrkesroller. Lär känna våra klasscoacher och var en del resan!


Karin Dahlin Thomas har arbetat på CGI sedan 2018 och hon är utbildad klasscoach hos My Dream Now. CGI har varit partner till My Dream Now sedan 2021 och har under denna korta tid gått från att engagera medarbetare på en ort till tre. I en intervju med Karin förklarar hon varför.

CGI har varit partner till My Dream Now under endast ett års tid. Varför har CGI valt att redan utöka partnerskapet och ert engagemang till fler orter?


Vår ambition är att ge våra medarbetare möjlighet att engagera sig i sitt lokala samhälle. Därför är det en fördel för oss att My Dream Now samarbetar med skolor på flera orter och vi vill ge så många medarbetare som möjligt att vara volontärer, för att skapa många ringar på vattnet.

Vi hoppas att vi alltid kommer att ha klasscoacher i varje region där vi har ett samarbete med My Dream Now, så att vi kan bidra till kontinuitet och till programmets genomförande. Dessutom håller vi tummarna för att vi kommer att kunna bjuda in skolklasser till våra kontor i en nära framtid, för att få se hur vi jobbar och inspirera fler att jobba inom IT.


Hur upplever du möjligheten att få vara klasscoach genom din arbetsgivare?


CGI sätter stort värde i att vi medarbetare får möjligheten att bidra till samhället, både med vår tid och kunskap. Dels för att det berikar mig som individ och dels för att CGI vill ta ett lokalt samhällsansvar där vi har verksamhet. Därför har jag stora möjligheter att vara klasscoach för My Dream Now.


Hur ser du på din roll som klasscoach och varför har du valt att engagera dig?


Jag har valt att engagera mig eftersom jag tror att jag kan bidra med mina erfarenheter, både teoretiska och livserfarenheter generellt. Jag tycker det är så viktigt att alla vuxna bidrar med trygghet och uppmärksamhet till ungdomar så att de får förutsättningar att utvecklas i sin egen takt och i en sund riktning. Jag vill finnas som bollplank för ungdomarna och jag tror att jag kommer lära mig mycket av dem. Jag ser min roll delvis också som en inspiratör att tänka bredare och "högre" - så att ungdomarna vågar drömma stort!

Rekommenderar du andra att bli klasscoach?


Ja, alla vuxna bör ta chansen att på något sätt stärka ungdomars egen förmåga att påverka och styra sitt liv. Som klasscoach får du den möjligheten och mitt råd till nyblivna klasscoacher är, var trygg i din erfarenhet och kompetens så kommer ungdomarna visa intresse. Träna på att lyssna och ta in vad studenterna säger och kom ihåg att de är "barn", även om det finns individer som kan verka världsvana och självsäkra utåt.


Hur ser du på framtiden för unga, med utbildning och risken för utanförskap?


Jag ser en mycket stor potential på arbetsmarknaden för unga personer i Sverige idag och i framtiden, som kommer att kräva olika typer och nivåer av kompetens. Förväntningarna på teoretisk kompetens av något slag kommer att värdesättas ännu högre, i takt med att mycket i samhället kommer att digitaliseras och automatiseras, så att ta sin studentexamen är en viktig byggsten för framtiden. Skolan har ett brett uppdrag och jag tycker det är viktigt att skolor samarbetar med organisationer som My Dream Now, för att ge extra stöd till de personer som annars riskerar att inte hänga med och därmed riskera utanförskap.

Skolan, sociala organisationer och näringslivet behöver samarbeta ännu mer för att förebygga utanförskap och insatserna behöver systematiseras ännu mer, för att synliggöra deras viktiga samhällsbidrag.


My Dream Now samarbetar med olika skolor och företag för att skapa samverkan mellan skola och arbetsliv. Stort tack till CGI för ett långsiktigt samarbete - tillsammans inspirerar och stöttar vi unga!

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page