top of page

My Dream Now knyter ihop företag och ungdomar digitalt under krisen

Intervju av PE Accounting.


My Dream Now inspirerar skolelever till att uppnå sina drömmar genom att skapa positiva möten med företag och yrkesverksamma. Coronakrisen gjorde det snabbt omöjligt att fortsätta träffas på skolor och företag. Men kris föder kreativitet och de ställde snabbt om till digitala möten och en satsning på sin egen app. Läs vår intervju med Petra Ramsten, Leila Benjari och Jonas Bygdeson från My Dream Now.


Hur har ni påverkats av krisen?

My Dream Nows grundare Jonas Bygdeson berättar: ” Vårt mål är att inspirera ungdomar i prioriterade områden till att våga drömma om sin framtid och se ljust på den. Vi gör det genom att skapa inspirerande möten med yrkesverksamma på olika företag och i branscher ungdomarna annars inte skulle komma i kontakt med. När krisen kom tänkte vi att det nog skulle hålla på ett par veckor och började flytta fram de möten som låg närmast i kalendern. Sedan insåg vi att det skulle bli långvarigt och vidtog en rad olika åtgärder.


Vi ordnade bland annat så att vi alla kan arbetar färre timmar och på samma gång fortsätta med våra aktiviteter, om än i ny form. Vi började planera för helt digitala event och prioriterade att bli färdiga med vår nya app som ska knyta ihop yrkesverksamma och ungdomar över hela landet.

Coronakrisen har drabbat många av områdena de här barnen bor i extra hårt, framförallt barnens föräldrar som förlorat jobb eller blivit sjuka. Vi kan helt enkelt inte stanna upp och vänta ut situationen när vi behövs mer än någonsin,”


Vad innebär er satsning på en app?

Leila Benjari, marknadsansvarig på My Dream Now berättar: ”Vi har valt att satsa mer på vår egen app. Den släpptes i sin andra version rätt nyligen. I appen kan elever söka upp de som har ett visst yrke och ställa frågor direkt till dem. Förhoppningen är att det kan leda till att elever sedan får besöka fler arbetsplatser och kan få inspiration kring olika yrkesval.


Vi har många intresserade men saknar fortfarande en hel del yrken. Så det vore kul om så många som möjligt som läser det här skapar en profil i vår app och är med och inspirerar fler. Det kan betyda så otroligt mycket mer än vad man ofta tror. För en elev som har begränsad kunskap om sin omvärld har också svårt att se hur de ska ha möjlighet att bli något annat än det de ser omkring sig. Du behöver inte vara anställd på ett partnerföretag för att finnas med i vår app och göra skillnad, alla är välkomna."Här laddar du ner appen och skapar din egen profil


Hur arrangerar ni de digitala mötena?

Petra Ramsten, programkoordinator på My Dream Now, förklarar: ” De möten som i vanliga fall sker på arbetsplatser och skolor ersatte vi med digitala studiebesök och klasscoachträffar. Studiebesöken har vi lagt upp i tre steg för att få dem att fungera bra.

  1. Företaget gör en film och skickar till klassen.

  2. Barnen får titta och fundera.

  3. Sedan möts alla digitalt och barnen får ställa frågor live.

Det har fungerat förvånansvärt bra. Grundskoleelever har haft webcam i klassrummet och deltagit tillsammans som grupp medan gymnasieelever har varit uppkopplade hemifrån.

Vi har även arrangerat träffar för våra partners så att de får prata med varandra och planera tillsammans helt digitalt samt erbjudit utbildning i distansmötesteknik. De digitala träffarna öppnar upp för mer samarbeten över hela landet och kommer vara en del av vår verksamhet även efter krisen.”


Så här blir du företagspartner till My Dream Now


Hur fungerar PE Accounting för er verksamhet?


Jonas Bygdeson, grundare av My Dream Now berättar: ”Nu när det krisat har det varit väldigt värdefullt att ha våra redovisningskonsulter på PE Accounting som snabbt har satt sig in i situationen och kunnat vara rådgivande i det som sker. Flera av dem har dessutom varit med som klasscoacher och varit med på digitala studiebesök.


PE Accounting har även utvecklat stöd i ekonomisystemet som är anpassade efter de nya stödåtgärder som kommit. Det har varit väldigt bra för oss och ett enormt stöd när allt förändras snabbt. Så vitt jag vet är PE Accounting det enda system som snabbt skapade automatiskt stöd för detta. De skapade dessutom en likviditetsrapport som vi fick tillgång till när krisen drog igång. Det upplevde vi som en väldigt seriös och positiv respons från deras sida på det som sker i omvärlden.


Generellt så är det en stor fördel för oss att använda PE Accounting som både ekonomisystem och redovisningstjänst. Vi har hela tiden väldigt god insyn i allt som sker i vår verksamhet och kan fokusera helhjärtat på skolor, elever och partnerföretag. Den tid vi annars skulle ägnat åt bokslut, utredningsarbete och bokföring blir helt enkelt effektivare och sköts mer på automatik.


Vi kan dessutom växa som organisation i princip hur långt som helst med en och samma tjänst, det är väldigt praktiskt när vi har höga målsättningar och vill hjälpa fler ungdomar och företag att lyckas nå sina mål.”bottom of page