top of page

Två digitala studiebesök tillsammans med Entercard, Vattenfall och Thorildsplans gymnasium.


Digitalt studiebesök tillsammans med Entercard och Thorildsplans gymnasium.

I februari fick årskurs 1 på Thorildsplans gymnasiums ekonomiprogram delta i ett digitalt studiebesök hos vår partner Entercard! Eleverna fick ta del av inspirerande berättelser om vägen från gymnasiet till att jobba hos Entercard från de härliga medarbetarna Per, Karolina och Cajsa.

Man ska inte vara rädd att byta bana när något inte känns rätt, min väg har varit lite kringelikrokig” - Per, Entercard.

Karin Widman berättade om hur Entercard ställt om till distansarbete i samband med pandemin, ett ämne som eleverna arbetar med i skolan just nu och kommer att skriva en rapport om. Besöket avslutades med en Kahoot där eleverna fick briljera med sina nyfunna kunskaper om Entercard.


“Jag vill tipsa om att komma in på ett företag som har den tjänst du vill jobba med i framtiden. Även om det inte är den tjänsten du börjar med så kan du hamna där när det blir en lucka.” - Karolina, Entercard.

Digitalt studiebesök tillsammans med Vattenfall och Thorlidsplans gymnasium.

I februari fick Thorildsgymnasium även medverka på ett digitalt studiebesök hos Vattenfall. Elever träffade 6 medarbetare från Vattenfall och fick ta del av deras resa till där dem är idag men även intressant information om bolaget, miljöarbetet och delta i interaktiva övningar. Medarbetare berättade om hur deras arbetsplats sett ut det senaste året, arbetsrätt under covid-19 pandemin och både fysisk och psykisk arbetsmiljö hos Vattenfall som även eleverna har som ett ämne i sitt skolarbete. Eleverna fick gissa om genomsnittssvenskens klimatavtryck, de flesta gissade på transport och mat och det stämde väl! En praktikant hos Vattenfall från universitetet berättade mer om sin praktik och visade en film om drönarfågel och AI-projekt. En traineer delade även med sig om sina olika jobb och vägar till dem. Avslutningsvis berättade Vattenfall mer om deras sommarjobb och vad dem erbjuder för möjligheter för ungdomar, hela 79 positioner finns under sommaren!

Varmt tack till Thorildsplans gymnasium, Entercard och Vattenfall för inspirerande och

informativa studiebesök!

Comments


bottom of page