top of page

Varför har Stockholm Exergi investerat i social hållbarhet och hur gör det skillnad?Vi på Stockholm Exergi tittar på hela vår verksamhet utifrån olika dimensioner av hållbarhet

och den sociala hållbarheten är en viktig del av vårt arbete. Det är svårt för verksamheter att inte angripa den här frågan idag om man vill vara en relevant arbetsgivare. Vi människor ställer idag höga krav på att man som bolag ska ha ett perspektiv på hållbarhet som är brett och innefattar såväl miljö som sociala frågor och ekonomi, både i hur man angriper frågor internt och hur man möter kunder och samhälle.


Vårt engagemang inom social hållbarhet handlar om att möjliggöra för unga i Stockholm, att få hopp om framtiden och komma in i arbete. Vi vill ta ansvar för den stad vi lever och verkar i. Vi vill också vara en inkluderande och jämställd arbetsplats. Stockholm Exergi ska spegla mångfalden i Stockholm, därför har vi valt detta fokus område som handlar om ökad

sysselsättning bland unga i utanförskap.


I vårt samarbete med My Dream Dow är det viktigt att vi tillsammans strävar mot ett hållbart samhälle. Vi erbjuder våra medarbetare att kunna ta rollen som klasscoach. Att kunna komma ut och möta unga människor i skolorna i områden som vi kanske inte annars skulle befinna oss i, där det finns unga människor i behov av att få olika perspektiv på framtiden i form av jobb och inspiration.


För mig personligen är det en självklarhet att vara en del av en verksamhet som sätter social hållbarhet högt på agendan. Det ger mig i min roll som HR- och hållbarhetschef, glädje att se medarbetares reaktioner. Hur ögonen lyser och hur de blir varma i hjärta och själ av att berätta om de här mötena och insikterna de tar med sig hem. - Anna Leander, HR & Hållbarhetschef


Faihaa Yaqub, Fastighetschef och klasscoach berättar


Jag vill dela med mig av mina erfarenheter och min resa från att komma till Sverige som nyexaminerad ingenjör till fastighetschef på Stockholm Exergi. Det har funnits många utmaningar och det finns väldigt många valmöjligheter när det kommer till utbildning och yrke. Det är inte så lätt att veta vilket val som är det rätta, särskilt inte när man är ung.

Jag vill hjälpa ungdomar att hitta egna vägar genom att bidra med mina erfarenheter.


Det bästa med klasscoachträffarna är att få träffa alla ungdomarna. De ger mig så mycket energi och deras nyfikenhet gör mig extra stolt och glad. Ungdomarna vill lära känna nya människor. De vill även förstå olika roller i samhället och hur viktiga dessa roller är för att bygga ett samhälle.

Klasscoachträffarna gör att jag lär känna nya kollegor. Jag får även en inblick i hur

skolorna fungerar, vilka intressen ungdomarna har och hur framtiden kommer att

se ut när de ska börja jobba. Samtidigt vill jag veta hur jag kan väcka intresse hos de

unga. Jag kan ta reda på vad vi kan bidra med för att de ska tycka att det är roligt att

komma till oss.


Ladda ned vår intervju med Stockholm Exergi och läs om varför de valt just My Dream Now som partner för insatser inom social hållbarhet.Comments


bottom of page