top of page

Nu är den här! Vår verksamhetsrapport för läsåret 2019/2020.Ladda ner verksamhetsrapporten här!


Vision

My Dream Now skapar inspirerande samverkan mellan skola och arbetsliv. Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Vi pratar konsekvent om områden med stor potential för att vi vill vända på den uttjatade mediebilden där områden i städer ofta benämns som “utsatta områden” och oftast endast förknippas med problem.


I rapporten redogör vi för verksamhetsåret 2019/2020 och visar hur vår verksamhet har effekt och gör skillnad.


Vi prioriterar områden med stor potential där många unga saknar vuxna förebilder i arbetslivet.

Vad är problemet och vad kan vi göra åt det?

  • Hög ungdomsarbetslöshet. Under 2019 var det totalt i Sverige 65 000 unga som varken arbetade eller studerade i åldern 15-24 år. Ungdomsarbetslösheten är dubbelt så hög i den typ av områden vi prioriterar, som i övriga landet.

  • Elever får sällan kunskap och kontakt med arbetslivet via skolan. Det drabbar framför allt elever som bor i områden med stor potential. När de eleverna inte får förebilder och känner till möjligheterna i arbetslivet tappar de lätt motivation i skolan. De eleverna får även sämre förmåga att ta sig till jobb när de inte känner till betydelsen av t ex kontakter, referenser och organiserade fritidsaktiviteter för att ta sig till jobb.

Vår metod: Ett team med fyra frivilliga klasscoacher från olika arbetsgivare träffar en

klass 2-4 gånger per år och genomför övningar med vår metodik under två timmar. Elever får besöka arbetsplatser på två timmars studiebesök och längre besök s k branschdagar.

Vår förändringsteori är att vår metod har en positiv effekt i det korta perspektivet, då eleverna tack vare vårt program blir mer motiverade i skolan, får en bättre förståelse för arbetslivet och ökad förmåga att ta sig till jobb. Det är då sannolikt att det långsiktigt leder till minskad arbetslöshet för unga som deltagit i aktiviteter med My Dream Now.


“Jag har fått mer inblick i hur yrkeslivet är och svar på frågor som jag undrat över. Jag har också lärt mig om hur man söker jobb. Jag tycker det är väldigt bra just för att det handlar väldigt mycket som sin egen framtid.“ - Elev, Frejaskolan årskurs 8.


Höjdpunkter från läsåret

+ Samarbete med 18 skolor och 89 klasser i Stockholm,

Botkyrka, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

+ Engagerade och utbildade 255 frivilliga klasscoacher

som genomförde 143 klasscoachträffar. (varav 11 digitalt)

+ 77 arbetsplatser har tagit emot elever på

85 studiebesök (varav 22 digitalt) och 4 branschdagar.

+ Vi engagerade 44 betalande partners.


Tillsammans med arbetsgivare och frivilliga planerade vi ytterligare 52 fysiska klasscoachträffar och 58 studiebesök under våren 2020, som vi tyvärr blev tvungna att att ställa in när COVID-19 drabbade Sverige.


Från slutet av april startade vi en digital samverkan mellan skola och arbetsliv som

innebar digitala klasscoachträffar, digitala studiebesök och lanseringen av My Dream Now

appen som gör de möjligt för ännu fler unga att hitta kontakter i arbetslivet.


“Eleverna har uppskattat att de får handfasta tips från coacherna, de har fått chansen att upptäcka sidor och förmågor hos sig själva de inte trodde fanns, de har också fått se framför sig en vision där de faktiskt kan få nytta av dessa. Ett gott samarbete är a och o för att stärka våra elever och forma dem till starka individer och goda samhällsmedborgare. Genom vårt samarbete med My Dream Now så känner vi av, att eleverna visar större engagemang då eleverna känner sig delaktiga, synliga och lyssnade på.” - Marita Andreasson, Lärare, Angeredsgymnasiet

Lärdomar

För oss är öppenhet och transparens av stor vikt gentemot våra samarbetspartners, partnerföretag, klasscoacher, elever och skolor. Vi vill ständigt utveckla våra program och verksamhet så vi på bästa sätt kan ge den inspiration och motivation som får fler elever att hitta egna vägar till jobb och drömmar.


Vi har reflekterat kring elevers feedback och hur vi på bästa sätt kan göra våra program ännu bättre. Vi fortsätter att reflektera kontinuerligt under läsåret, speciellt efter detta år som inneburit annorlunda utmaningar.


Omställningen till en digital samverkan mellan skola och arbetsliv har skapat nya slags möten, där elever fått andra möjligheter genom att vara på studiebesök som fysiskt inte hade varit möjliga. Vi har även insett att våra digitala klasscoachträffar är mer tidseffektiva då klasscoacherna inte behöver vara borta från sitt arbete i en längre utsträckning än om träffen genomförs fysiskt. Däremot är vi väl medvetna om att det fysiska mötet bidrar till mycket mer i samtalet, speciellt mellan unga och vuxna.

Ladda ner och läs hela verksamhetsrapporten här!Tack till alla våra engagerade klasscoacher, partners och skolor! Tillsammans gör vi skillnad för våra unga.


Comments


bottom of page