top of page

Viktig information: COVID-19.

❕Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet på My Dream Now, både avseende elever, klasscoacher och allmänhet.

Med tanke på utbrottet av COVID-19 och dess utveckling, har vi beslutat att ställa in alla våra klasscoachträffar, studiebesök och övriga elevaktiviteter till och med vecka 15. Detta både för att minimera risken att våra klasscoacher eller elever blir utsatta för smitta men också för att inte sprida viruset vidare.


Vi hoppas såklart på att läget ska förbättras, för att kunna genomföra våra planerade elevaktiviteter längre fram i vår.

Vi följer utvecklingen noga och återkommer till alla er som engagerar sig i våra program med löpande information.Comments


bottom of page