top of page

Första klasscoachträffen med årskurs 8 på Grindtorpskolan med tema "Börja drömma!".
Under april månad fick eleverna i årskurs 8 på Grindtorpsskolan sitt första besök av sina klasscoacher och tillsammans hade dem sin allra första träff med temat "Börja drömma!".


När elever och klasscoacher tilldelats grupper startade klasscoacherna träffen med att berätta om hur viktigt det är med drömmar. Alla klasscoacher hade förberett sina egna drömkollage som representerade deras drömmar idag. Eleverna fick para ihop vilka drömkollage som tillhörde klasscoacherna och eleverna gjorde ett riktigt bra jobb! Därefter diskuterade klasscoacherna drömmar med sin grupp och eleverna fick göra sina egna drömkollage om vad de drömmer om i framtiden. Avslutningsvis frågade klasscoacherna eleverna i helklass om vad de trodde var syftet med träffen och två av svaren var “Man ska kämpa för sina drömmar” och "För att det är inte för sent att följa sina drömmar och för att veta att det finns olika sätt att följa sina drömmar, man ska inte ge upp” En annan svarade: “man ska kämpa för sina drömmar”.

"Det är inte för sent att följa sina drömmar och att veta att det finns olika sätt att följa sina drömmar, man ska inte ge upp, man ska kämpa för sina drömmar”. - Elev, årskurs 8 på Grindtorpsskolan.

När eleverna fick utvärdera träffen och diskutera vad som varit det bästa med dagen var summeringen "Att få träffa klasscoacherna, göra en rolig övning och känna att man inte behöver lägga sina drömmar åt sidan!".


Snart ses klasscoacherna och eleverna igen med temat "Ett jobb leder till ett annat!".

Tack till alla fantastiska elever och lärare på Grindtorpsskolan, och våra klasscoacher från Stockholms Universitet, Stockholm Exergi och Curious Mind för en inspirerande klasscoachträff!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Andra nyheter som kan intressera dig:Comments


bottom of page